ANS podpisała porozumienie o współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 6

11 stycznia 2023 roku Rektor Uczelni podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Nowym Sączu, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu i Miejskie Przedszkole Nr 12 w Nowym Sączu.

ANS podpisała porozumienie o współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 6

W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS i Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie dr inż. Witold Bodziony, a Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Nowym Sączu reprezentowała mgr Lucyna Szczepanek – Dyrektor.


Porozumienie dotyczy możliwości realizacji prac rozwojowych i badań naukowych (prac badawczych) wspierających naukowy rozwój pracowników Szkoły i pracowników Uczelni.


Współpraca obu instytucji pozwoli również na podjęcie badań związanych z aktywnością ruchową uczniów, prowadzenie mini szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zdrowej żywności i jej wpływu na rozwój ucznia, przeciwdziałania otyłości dzieci, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.


Dzięki podpisanemu porozumieniu otwierają się perspektywy przeprowadzenia badań przez studentów ANS w Nowym Sączu niezbędnych do prac licencjackich i magisterskich, wspierania praktyk studenckich i wydarzeń organizowanych przez Uczelnię, a także realizacji kierunków polityki oświatowej.


Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować