Będzie kanalizacja w Naszacowicach

Mamy dobre wieści dla mieszkańców sołectwa Naszacowice, już w tym roku planowane jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naszacowice w systemie zaprojektuj-wybuduj”.

Będzie kanalizacja w Naszacowicach

W przygotowaniu jest Program Funkcjonalno-Użytkowy, który pozwoli na ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj-wybuduj. Zadanie będzie dotyczyć rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naszacowice w stronę Rogów.

W ramach inwestycji zostanie wykonany projekt budowlany na około 6 km sieci kanalizacji sanitarnej. Planuje się, że po wykonaniu inwestycji do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych około 70 budynków mieszkalnych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podzielona na etapy. I etap budowy szacowany jest na długość około 1,5 km. Budowa zostanie rozpoczęta zaraz po otrzymaniu pozwolenia na budowę.

Szacowana wartość zadania wyniesie 4 000 000,00 zł,

w tym 1 000 000,00 zł wyniesie I etap inwestycji (około 1,5 km).

Zakończenie I etapu inwestycji planowane jest na czerwiec 2025 roku

Zadanie zrealizowane będzie z Subwencji Ministra Finansów na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji oraz środków własnych Gminy Podegrodzie.

Źródło: Gm. Podegrodzie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować