Budynek „Ochronki” w Szalowej” zmodernizowany

Przedszkole samorządowe w Szalowej w gminie Łużna do dyspozycji miało dotychczas jedynie dwie sale, a jeden z oddziałów zmuszony był korzystać z sali znajdującej się w sąsiednim budynku należącym do miejscowej szkoły podstawowej. Dzięki zakończonej inwestycji dzieci ze wszystkich grup będą mogły się integrować i wspólnie rozwijać.

Budynek „Ochronki” w Szalowej” zmodernizowany

W uroczystym otwarciu budynku ochronki – bo o nim mowa – uczestniczył wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Obecni byli także m.in. starosta gorlicka Maria Gubała, wójt gminy Łużna Mariusz Tarsa, ks. biskup Artur Ważny - biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.


Dzieci są jak anioły: gotowe, by wzbić się wysoko i sięgać marzeń, o których nam, dorosłym, nigdy się nie śniło. Ale to właśnie od nas zależy, czy uda im się rozwinąć skrzydła. Służy temu choćby szeroko rozumiana edukacja czy motywacja, pozwalające uwierzyć we własne możliwości. W przedszkolu w Szalowej nie brakuje oddanych pedagogów. Brakowało natomiast miejsca. Dzisiaj otwieramy nowy rozdział w historii przedszkola w Szalowej – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.


Wychowaniem przedszkolnym w Szalowej objętych jest łącznie ponad 60 dzieci. Uczą się one w ramach grup wiekowych dla: 3-4 latków, 5-latków oraz 6-latków.


W ramach poprawy sytuacji przedszkola gmina Łużna przeprowadziła zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku „Ochronki” w Szalowej”. Głównym celem tego zadania była właśnie poprawa warunków niezbędnych do prawidłowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.


Warto zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na historyczną drogę, jaką przeszła miejscowa ochronka. Jej korzenie sięgają 1947 r. i postaci ówczesnego, miejscowego proboszcza, księdza Stanisława Pękali. To właśnie on, poddając ocenie bieżące i przyszłe potrzeby w zakresie edukacji najmłodszego pokolenia, zainicjował budowę ochronki. Co więcej, sam aktywnie angażował się w wykonywanie koniecznych prac, także tych najcięższych. Ukończona właśnie inwestycja budowlana jest swego rodzaju kontynuacją misji realizowanej przez duchownego. Misji zorientowanej na drugiego człowieka i jego przyszłość – dodaje wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.


Zadanie inwestycyjne objęło szereg prac wewnątrz budynku. Zrealizowano między innymi: przeróbkę instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych, przewodów, instalacji odgromowej, instalacji oddymiania oraz fotowoltaicznej, zadania obejmujące instalacje sanitarne, instalację gazową, centralne ogrzewanie, instalację wodno-kanalizacyjną, a także wykonanie elewacji oraz wymianę stolarki. Przemianie poddane zostało także najbliższe otoczenie budynku. Wykonano parking oraz schody terenowe. Całość z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Prace realizowano w latach 2019-2023. Całkowity koszt inwestycji obejmującej zarówno budynek przedszkola, jak i szkołę muzyczną, na podstawie kosztorysu inwestorskiego wyniósł prawie 2 mln zł. Na realizację inwestycja gmina pozyskała rządowe dofinansowanie.


Ten – wydawać by się mogło – niewielki budynek, będzie tętnił życiem. Co ważne, będzie to miejsce kultywowania tradycji gminy, w tym chociażby muzycznych. To one łączą pokolenia i inspirują. Gratuluję ukończenia inwestycji i życzę, by te piękne, odnowione sale zawsze wypełniał śmiech dzieci i młodzieży – podsumowuje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.


W nowoczesnym budynku miejsce znajdzie nie tylko przedszkole, ale także właśnie szkoła muzyczna. Zaplanowano, że swoją siedzibę może tam także mieć, mająca osiemnastowieczne korzenie, szalowska orkiestra dęta.


Źródło: MUW

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować