Budżet Gminy Korzenna uchwalony jednogłośnie

Budowa oczyszczalni ścieków w Łęce i rozbudowa sieci kanalizacyjnej – to najbardziej kosztowne inwestycje zaplanowane na rok przyszły. W przyjętej dzisiaj jednogłośnie przez Radę Gminy Korzenna uchwale budżetowej na 2024 rok wydatki inwestycyjne określono na poziomie blisko 37 mln zł. – W stosunku do lat ubiegłych to znaczący progres, a na pewno w ciągu roku te wydatki będą jeszcze zwiększone – podkreślał wójt Leszek Skowron.

Budżet Gminy Korzenna uchwalony jednogłośnie

Głosowanie w sprawie przyszłorocznego budżetu gminy było ostatnim punktem w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia, ale nie zmienia to faktu, że spośród wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę Gminy w ciągu roku właśnie ta jest najważniejsza i najbardziej oczekiwania. Od niej zależy m.in. poziom finansowania szkół i przedszkoli, skala wsparcia dla najbardziej potrzebujących, wydatki na działalność kulturalną i sport, zakres realizacji rozwojowej strategii gminy i poprawa komfortu życia mieszkańców, wynikające z planowanych inwestycji.


Dochody budżetu gminy w roku przyszłym zaplanowano w wysokości ponad 103 mln zł, zaś wydatki przekroczą 110 mln zł. Wydatki bieżące wyniosą ponad 73,7 mln zł, a na inwestycje przeznaczonych będzie ponad 36,6 mln zł tj. ponad 33% ogółu wydatków.


Wśród najważniejszych inwestycji znalazła się budowa oczyszczalni ścieków w Łęce oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej m.in. w Łęce, Koniuszowej i Siedlcach, na co przeznaczono łącznie ponad 17,5 mln zł. Na budowę infrastruktury sportowej na terenie gminy zaplanowano blisko 11,5 mln zł, zaś na modernizację dróg oraz budowę chodników – ponad 5,2 mln zł. Na ochronę zabytków i opiekę nad nimi zapisano w budżecie 2,2 mln zł. W ramach tych ostatnich wydatków ma być rekonstruowana stodoła przy dworze w Korzennej, która pełnić będzie m.in. funkcję sali koncertowej na około 300 miejsc oraz renowacja muru ogrodzenia przy zabytkowym kościele w Mogilnie.


Zanim doszło do głosowania uchwały budżetowej radne i radni poznali stanowisko Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, który zarówno projekt budżetu jak i planowany deficyt zaopiniował pozytywnie. Podobną opinię wyraziła także Komisja Budżetowa Rady Gminy Korzenna.


W poprzedzającej głosowanie dyskusji wójt Leszek Skowron wskazywał na znaczący wzrost dochodów budżetu gminy, które przekroczyły poziom 100 mln zł. – Dotychczas zdarzyło się to tylko, gdy gmina realizowała program 500+. Teraz program ten jest poza gminą, a dochody w dalszym ciągu planujemy na poziomie ponad 100 mln zł. Omawiając strukturę wydatków, podkreślał w szczególności wyraźny wzrost wydatków na oświatę, które przekraczają 50%. W kontekście wydatków inwestycyjnych wójt informował, że ich skala jest wyższa niż w latach poprzednich, a sam projekt nie uwzględnia wszystkich planów. – Będziemy je aktualizować w zależności od pozyskiwania pieniędzy z programów zewnętrznych – objaśniał, przypominając, że w projekcie nie uwzględniono np. przyznanego wsparcia z Ministerstwa Sportu na budowę stadionu lekkoatletycznego w Wojnarowej. – Czekamy na podpisanie umowy w tej sprawie – dodawał.


Projekt budżetu wysoko ocenili radni. - Po zrealizowaniu tylu inwestycji w poprzednich latach nie mamy żadnego zadłużenia. Nie wiem, jak pan to robi, ale szczerze gratuluję. Wielu mogłoby się od pana uczyć – chwalił Szymon Semla, przewodniczący Rady Gminy Korzenna, dziękując równocześnie pracownikom urzędu za zaangażowanie w jego przygotowanie. Szczególnie doceniano zaangażowanie inwestycyjne. Jacek Fornagiel, wiceprzewodniczący Rady, przypominał, że w 2007 roku dochody budżetu wynosiły około 20 mln zł. – Dzisiaj na same inwestycje mamy niemal dwa razy więcej – zauważył. Radny Grzegorz Paciorek nie krył satysfakcji z planów dotyczących budowy kanalizacji w zachodniej części gminy, która była długo oczekiwana przez mieszkańców. Wtórował mu radny Włodzimierz Dzięgiel, doceniający zwłaszcza zaplanowaną budowę oczyszczalni ścieków w Łęce.


Ostatecznie wszyscy uczestniczący w głosowaniu poparli projekt budżetu gminy Korzenna na 2024 rok w kształcie zaproponowanym przez wójta Leszka Skowrona, który dziękując za poparcie budżetu, prosił jednocześnie o dalszą współpracę przy jego realizacji.


Źródło: Gm. Korzenna, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować