Pogoda - Sądeckie.pl19

Dzisiaj jest: 19. 04. 2021
Do końca roku: 256 dni
Jakość Powietrza

Burmistrz i samorząd lokalny wspólnie debatowali o rozwoju Gminy Stary Sącz

Burmistrz i samorząd lokalny wspólnie debatowali o rozwoju Gminy Stary Sącz

Burmistrz Gminy Stary Sącz Jacek Lelka jak co roku wzniósł toast noworoczny za dalszy rozwój starosądeckiego biznesu. Spotkanie odbyło się w restauracji „Szklarnia” w Gołkowicach. Podczas spotkania nie zabrakło dyskusji na tematy związane z gospodarką regionu. 

 

Na spotkanie zostali zaproszeni przedsiębiorcy, którzy inwestują posiadany kapitał w gminie Stary Sącz. Podczas spotkania toczyły się dyskusje na temat rozwoju przedsiębiorczości w gminie, rozwoju turystyki oraz Strefy Aktywności Gospodarczej. 

 

Do przedsiębiorców inwestujących kapitał w gminie Stary Sącz zostały skierowane podziękowania ze strony gminy, reprezentowanej przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Starym Sączu oraz radną powiatu nowosądeckiego. 


Burmistrz przygotował specjalną prezentację, w której zostały poruszone zagadnienia ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych, tworzenia dogodnych warunków dla rozwoju bazy turystycznej przez wyznaczanie obszarów przeznaczonych do celów turystyczno – rekreacyjnych. Ponadto, zwrócono uwagę na plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Stary Sącz, jak również na wieloletnią strategię rozwoju. 

 

Tradycja organizowania noworocznych spotkań z przedsiębiorcami została stworzona przez Burmistrza Starego Sącza kilka lat temu – tegoroczna edycja była już szóstą z kolei. Celem spotkania jest przedstawienie przedsiębiorców planów gminy w zakresie rozwoju i zagospodarowania przestrzennego. W ten sposób środowisko biznesowe i samorząd lokalny mogą formułować wspólne cele, dla dobra gminy oraz dążyć do integracji. Samorząd lokalny z jednej strony informuje o swoich planach, z drugiej zaś wsłuchuje się w opinie przedsiębiorców. To przykład godny naśladowania przez inne jednostki samorządu terytorialnego. 

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować