Pogoda Nowy Sącz

12

Dzisiaj jest: 12. 08. 2022 Dni od początku roku: 223 Dni do końca roku: 141
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Coraz bliżej budowy Obwodnicy Chełmca

Coraz bliżej budowy Obwodnicy Chełmca

GDDKiA poinformowała, że Wojewoda Małopolski wydał decyzję ZRID tj. zezwolenie na realizację obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28. Trwa obecnie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, otwarcie ofert planowane jest na 6 sierpnia 2021 roku. Według zapewnień inwestora tj. GDDKiA prace nad budową obwodnicy przewidziane są na lata 2022-2023.

Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu DK28 ma obejmować wybudowanie ok. 1,5 km odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasowej, klasy technicznej GP (główna ruchu przyspieszonego). Prace przewidują również budowę obiektów inżynierskich (dwa mosty i dwa wiadukty), przebudowę i rozbudowę dróg poprzecznych oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej.


Niezbędna będzie także przebudowa wlotu ronda na połączeniu obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 28 (ul. Limanowskiej) i drogi powiatowej nr 1583K, a także ronda na połączeniu obwodnicy Chełmca z drogą powiatową nr 1551K w ciągu ul. Marcinkowickiej. Zaprojektowana jest również rozbudowa dróg gminnych (ulic: Batalionów Chłopskich, Leśna i Węgrzynek), budowa chodników i urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, osadniki i separatory).


Nowa obwodnica ma poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, przejąć ruch tranzytowy z dotychczasowego przebiegu DK28, poprawić przepustowość drogi oraz uzupełnić obwodnicę Nowego Sącza, łącząc wybudowane odcinki Obwodnicy Północnej oraz nowej drogi powiatowej w kierunku Starego Sącza.
Inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023.


Źródło: Gm. Chełmiec, fot. GDDKiA

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować