Czternasta emerytura będzie wypłacana bez wniosku

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne, które przysługuje emerytom i rencistom na stałe. Ustawa wprowadzająca to świadczenie została podpisana przez prezydenta i opublikowana w „Dzienniku Ustaw”.

Czternasta emerytura będzie wypłacana bez wniosku

Aby otrzymać czternastkę, nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków ani składać wniosków. ZUS i inne organy rentowe będą przyznawać i wypłacać to świadczenie automatycznie wraz z emeryturą i rentą. Sposób wypłaty będzie taki sam jak dla świadczenia głównego (przelewem lub przekazem gotówkowym). Data wypłaty zostanie określona w rozporządzeniu na podstawie ustawy.


Kto może liczyć na czternastkę i jakie są jej warunki?

Czternastka przysługuje osobom, które pobierają emeryturę lub rentę z ZUS lub KRUS, a także świadczenie przedemerytalne, rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny. Nie ma znaczenia, czy świadczenie jest pobierane w pełnej czy częściowej wysokości – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.


Czternastka w pełnej wysokości wyniesie co najmniej 1588,44 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Jeśli ktoś pobiera więcej niż jedno świadczenie, np. emeryturę i rentę rodziną, to czternastka będzie naliczana do każdego z nich osobno – dodaje prof. Uścińska.


W przypadku osób ze świadczeniem głównym między 2900 zł a 4438,44 zł czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład do renty w wysokości 3200 zł będzie przysługiwać czternastka wynosząca 1288,44 zł – wyjaśnia prof. Uścińska.


Aby czternastka przysługiwała, jej minimalna wysokość musi wynosić co najmniej 50 zł.


Czternastka będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie 500+ osób dla niesamodzielnych. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.


Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem, którego wypłata będzie zawieszona na dzień ustalania prawa do czternastki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania do renty.


Źródło: ZUS, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować