Pogoda Nowy Sącz

9

Dzisiaj jest: 09. 08. 2022 Dni od początku roku: 220 Dni do końca roku: 144
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Do 31 sierpnia można składać zgłoszenia do Nagrody Veritatis Splendor

Do 31 sierpnia można składać zgłoszenia do Nagrody Veritatis Splendor

Jeszcze tylko do 31 sierpnia można składać zgłoszenia do IV edycji nagrody, która jest przyznawana za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami.

Nagroda Veritatis Splendor przyznawana jest przez Województwo Małopolskie osobom fizycznym lub prawnym, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, dla otwartości na treści różnych kultur, na dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości, a także wyróżniają się w służbie drugiemu człowiekowi.


Stanowi nie tylko upamiętnienie Jana Pawła II, którego niepodważalne zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione, ale także uznanie wyjątkowości historii i tradycji regionu, jakim jest Małopolska oraz podkreślenia jej tożsamości na arenie międzynarodowej. Nagroda została ustanowiona również dla upamiętnienia Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w Krakowie w 2016 r.


Nagroda Veritatis Splendor jest wyrazem hołdu dla nauk Jana Pawła II, który jako wybitny Małopolanin został ustanowiony w 2020 r. patronem województwa. Jak napisał Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej encyklice Veritatis Splendor, odpowiedź na najważniejsze pytania można znaleźć tylko w blasku prawdy. Ważną zasadą papieskiej sztuki dialogu było właśnie poszanowanie prawdy, prawdy faktów, nawet tych najtrudniejszych, o prawdziwości ludzkich doświadczeń oraz o nadziei wypływającej z Prawdy Ostatecznej, a więc o Bogu, który prowadzi nieustanny dialog z człowiekiem – mówi Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.


Dotychczasowymi Laureatami Nagrody są: siostra Rosemary Nyirumbe (2016), ksiądz Mieczysław Puzewicz (2018) oraz Szpital Uniwersytecki w Krakowie (2020). Przyjmując nagrodę dla Szpitala, jego Dyrektor Marcin Jędrychowski powiedział: Ta nagroda, choć adresowana do instytucji, jest tak naprawdę nagrodą dla ludzi, którzy każdego dnia przychodzą do pracy, aby walczyć o zdrowie i życie chorych. Jan Paweł II mówił, że człowiek jest wart tyle, ile jest w stanie dać bliźniemu. W ostatnich miesiącach pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego dają całych siebie, niejednokrotnie rezygnując z bycia z bliskimi, by w trudnych warunkach samotności i zagrożenia własnego życia nieść pomoc chorym. Dawać im empatię, poczucie bliskości i nadzieję na przyszłość. Ta nagroda jest pięknym symbolem tego, co możemy robić dla innych.


Wartość Nagrody wynosi 390 000 zł, przy czym w danej edycji istnieje możliwość jej przyznania maksymalnie czterem laureatom. Zgłoszenia konkursowe mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty prawa. Oceny zgłoszeń dokonuje Kapituła Nagrody, w której skład wchodzą przedstawiciele środowisk intelektualnych, społecznych i kultury.


Termin przyjmowania zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody upływa 31 sierpnia. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.


Więcej informacji tutaj.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować