Do Powiatowej Fonoteki trafił kolejny krążek

Do Powiatowej Fonoteki trafiła dziś płyta "Jo jes Bryjowiocek" Regionalnego Zespołu "Starosądeczanie". Przedstawicielom zespołu wręczył ją starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Do Powiatowej Fonoteki trafił kolejny krążek

To już 176. pozycja nagrana w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu w ramach Powiatowej Fonoteki, gromadzącej muzyczne dokonania twórców ludowych Sądecczyzny.


W ten sposób zachowujemy naszą tradycję i kulturę dla przyszłych pokoleń – podkreśla starosta Marek Kwiatkowski. - Jesteśmy w tym konsekwentni i wiemy, że nie można zrobić choćby krótkiej przerwy w dbaniu o to nasze dziedzictwo. Kultury ludowej nie da się bowiem odtworzyć w kilka lat. Jeśli zaginie, to może zaginąć bezpowrotnie.


Regionalny Zespół "Starosądeczanie" istnieje od 2006 r. Działa przy Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu i wspierany jest przez Starosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji "Malowana Skrzynia". Prezentuje tańce, śpiew i muzykę Lachów Sądeckich. W swoim repertuarze ma kilka widowisk, w których przybliża tradycje i zwyczaje związane z Sądecczyzną. Prezentuje je na krajowych i międzynarodowych festiwalach i przeglądach.


Wydania płyty gratulowała Bożena Mynarek – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. 100 egzemplarzy albumu przekazał zespołowi Krzysztof Szewczyk – dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu.


Jestem wzruszona. Mam 73 lata i to jest mój debiut płytowy – podsumowała Antonina Rój z Regionalnego Zespołu "Starosądeczanie".


Źródło: SPNS, fot. Paweł Szeliga

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować