Dobiega końca ponad 5-letnia kadencja samorządów. Co udało się zrealizować na terenie gmin: Gródek nad Dunajcem, Korzenna i Łososina Dolna?

W ramach podsumowania ponad 5-letniej kadencji władz Powiatu Nowosądeckiego przedstawiamy dzisiaj informacje o inwestycjach zrealizowanych w gminach: Gródek nad Dunajcem, Korzenna i Łososina Dolna.

Dobiega końca ponad 5-letnia kadencja samorządów. Co udało się zrealizować na terenie gmin: Gródek nad Dunajcem, Korzenna i Łososina Dolna?

Gmina Gródek nad Dunajcem

Remonty i modernizacje dróg powiatowych:

- remont drogi powiatowej Wytrzyszczka - Tropie - Bartkowa Posadowa na odcinku 3 km. Koszt: 2,13 mln zł,

- remont drogi powiatowej Sienna - Siedlce na odcinku 135 m. Koszt: 66 tys. zł,

- remont drogi powiatowej Korzenna - Jasienna - Przydonica na odcinku 1,35 km. Koszt: 509 tys. zł,

- modernizacja drogi powiatowej Wytrzyszczka - Tropie - Bartkowa Posadowa w m. Bartkowa-Posadowa na odcinku 595 m. Koszt: 1,45 mln zł.

Obiekty mostowe:

- odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna – Siedlce w miejscowości Sienna w postaci obiektu mostowego. Koszt: 555 tys. zł.

Chodniki:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Wytrzyszczka - Tropie - Bartkowa Posadowa o długości 357 m. Koszt: 281 272 zł,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Korzenna - Jasienna o długości 487 m. Koszt: 473 848 zł – zadanie zrealizowane przez gminę Gródek nad Dunajcem,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Podole Górowa - Łęka o długości 220 m. Koszt: 138 105 zł – zadanie realizowane przez gminę Gródek nad Dunajcem.

Przejścia dla pieszych: 5 przejść. Wartość całkowita: 128 585,56 zł.

Gmina Korzenna

Remonty i modernizacje dróg powiatowych:

- remont drogi powiatowej Lipnica Wielka - Bukowiec na odcinku 1,24 km. Koszt: 1,39 mln zł,

- modernizacja drogi powiatowej Korzenna - Janczowa - Miłkowa na odcinku 1,80 km. Koszt: 1,32 mln zł,

- remont drogi powiatowej Niecew - Podole Górowa na odcinku 1,16 km. Koszt: 730 tys. zł,

- remont cząstkowy drogi powiatowej Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska na odcinku 200 m. Koszt: 175 tys. zł,

- modernizacja drogi powiatowej Łęka - Koniuszowa na odcinku 1,3 km. Koszt: 1,33 mln zł,

- remont drogi powiatowej Korzenna - Krużlowa na odcinku 1,25 km. Koszt: 965 tys. zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska w miejscowości Łęka na odcinku 2,64 km. Koszt: 9,62 mln zł. Zadanie w trakcie realizacji,

- przebudowa drogi powiatowej Paszyn - Mogilno - Krużlowa w miejscowościach Koniuszowa i Mogilno na odcinku 1,12 km. Koszt: 6,37 mln zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Obiekty mostowe:

- remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska w miejscowości Wojnarowa. Koszt: 647 tys. zł,

- remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska w miejscowości Korzenna. Koszt: 114,3 tys. zł,

- budowa kładki w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska w miejscowości Korzenna. Koszt: 368,67 tys. zł.

Chodniki:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Paszyn - Mogilno – Krużlowa na odcinku 779 m przy pomocy finansowej gminy Korzenna. Koszt: 716 197 zł,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Niecew - Podole Górowa na odcinku 164 m przy pomocy finansowej gminy Korzenna. Koszt: 141 969 zł,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Łęka - Koniuszowa - Mogilno na odcinku 155 m – zadanie zrealizowane przez gminę Korzenna. Koszt: 235 879 zł,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Podole Górowa - Łęka na odcinku 436 m przy pomocy finansowej gminy Korzenna. Koszt: 572 tys. zł,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Korzenna - Janczowa - Miłkowa na odcinku 0,41 m przy pomocy finansowej gminy Korzenna. Koszt: 427,3 tys. zł,

- budowa chodnika wraz z oświetleniem na odcinku 2,16 km w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Wilczyska w m. Łęka w ramach kompleksowej przebudowy całej drogi przy udziale środków RFRD oraz pomocy finansowej gminy Korzenna. Koszt: 5,48 mln zł. Ostateczny termin realizacji: 2025 rok.

Przejścia dla pieszych: 9 przejść. Wartość całkowita: 214 459,94 zł.

Gmina Łososina Dolna

Remonty i modernizacje dróg powiatowych:

- remont drogi powiatowej Tęgoborze - Chomranice na odcinku 3,13 km. Koszt: 1,61 mln zł,

- remont drogi powiatowej Tęgoborze - Tabaszowa - Tęgoborze Just na odcinku 0,92 km. Koszt: 459 tys. zł,

- remont drogi powiatowej Tymowa - Łososina Dolna na długości 3,72 km. Koszt: 5,34 mln zł,

- remont drogi powiatowej Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne na odcinku ok. 400 m. Koszt: 133 tys. zł.

Chodniki:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Tymowa - Łososina Dolna na odcinku 721 m przy pomocy finansowej gminy Łososina Dolna. Koszt: 1,07 mln zł,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne na odcinku 120 m przy pomocy finansowej gminy Łososina Dolna. Koszt: 83 234,38 zł,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Tęgoborze - Tabaszowa - Tęgoborze (Just) na odcinku 387 m przy pomocy finansowej gminy Łososina Dolna. Koszt:: 410 tys. zł.

Przejścia dla pieszych: 6 przejść. Wartość całkowita: 147 001,71 zł.

Inne:

- dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych: (w latach 2019 – 2023) z terenu gminy: Korzenna - 93 000 zł, Łososina Dolna - 38 000 zł, Gródek nad Dunajcem - 21 000 zł,

- dotacje dla WOPR w wysokości ponad 180 000 zł,

- pozyskanie nowoczesnej karetki Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego do podstacji w Łososinie Dolnej.

Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować