Dobiega końca ponad 5-letnia kadencja samorządów. Co udało się zrealizować na terenie Gmin: Kamionka Wielka, Łabowa i Nawojowa?

W ramach podsumowania ponad 5-letniej kadencji władz Powiatu Nowosądeckiego przedstawiamy dzisiaj inwestycje zrealizowane w gminach: Kamionka Wielka, Łabowa i Nawojowa.

Dobiega końca ponad 5-letnia kadencja samorządów. Co udało się zrealizować na terenie Gmin: Kamionka Wielka, Łabowa i Nawojowa?

Gmina Kamionka Wielka

Remonty i modernizacja dróg powiatowych:

- modernizacja drogi powiatowej Kamionka Wielka - Kamionka Wielka na odcinku 2,38 km. Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Koszt: 2,78 mln zł,

- remont drogi powiatowej Kamionka Wielka - Kamionka Wielka na odcinku 2,57 km. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 i Funduszu Leśnego (3,95 mln zł). Koszt: 4,52 mln zł,

- remont drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka na odcinku 7,99 km. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2020-2021 (4,11 mln zł). Koszt: 8,90 mln zł,

- remont drogi powiatowej Nowy Sącz - Cieniawa w m. Mystków i Mszalnica na odcinku 6,25 km. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2022-2025 w wysokości 4,5 mln zł. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia: do końca 2024 roku. Koszt: 8,39 mln zł.

Obiekty mostowe: modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka w m. Kamionka Wielka. Inwestycja sfinansowana w całości z budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Koszt: 146,67 tys. zł.

Chodniki:

- budowa i remont chodnika przy drodze powiatowej Nowy Sącz - Florynka na odcinku 3 156 m przy pomocy finansowej gminy Kamionka Wielka. Koszt: 3,45 mln zł,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Kamionka Wielka - Kamionka Wielka na odcinku 190 m przy pomocy finansowej gminy Kamionka Wielka. Koszt: 272 896 zł,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Paszyn – Mogiln- Krużlowa w miejscowości Mystków na długości 63 m w ramach kompleksowej rozbudowy drogi. Roboty zakończą się w I półroczu 2024 r.

Przejścia dla pieszych: 11 przejść. Wartość całkowita: 433 618,97 zł.

Gmina Łabowa

Remonty i modernizacja dróg powiatowych:

- przebudowa i remont drogi powiatowej Łabowa - Łabowiec na odcinku 3,65 km. Zadanie objęte pomocą finansową gminy Łabowa - 100 tys. zł oraz PGR Lasy Państwowe - 1,6 mln zł. Koszt: 3,15 mln zł,

- modernizacja drogi powiatowej Kotów - Polany na długości 1,58 km. Zadanie objęte dofinansowaniem z Funduszu Leśnego. Koszt: 3,58 mln zł,

- remont drogi powiatowej Maciejowa - Składziste na odcinku 126 m. Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Koszt: 88 tys. zł,

- modernizacja drogi powiatowej Roztoka Wielka - Roztoka Wielka na odcinku 2,21 km. Zadanie objęte dofinansowaniem z Funduszu Leśnego - 2,3 mln zł. Koszt: 3,29 mln zł.

Obiekty mostowe:

- budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Kotów - Polany. Zadanie objęte dofinansowaniem z Funduszu Leśnego. Koszt: 2,22 mln zł,

- budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Maciejowa - Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rezerwy Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa w wysokości: 774 328,42 zł oraz środkami z Funduszu Leśnego w wysokości 774 328 zł. Koszt: 1 548 656,42 zł,

- budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Roztoka Wielka - Roztoka Wielka wraz z dojazdami. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rezerwy Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa w wysokości: 405 074,00 zł oraz środkami z Funduszu Leśnego w wysokości 1 388 708,00 zł. Koszt: 1 983 862,09 zł.

Chodniki: budowa chodnika przy drodze powiatowej Łabowa - Łabowiec na odcinku 382 m przy pomocy finansowej gminy Łabowa. Koszt: 504 552,02 zł.

Przejścia dla pieszych: 1 przejście. Wartość całkowita: 28 536,00 zł.

Gmina Nawojowa

Remonty i modernizacja dróg powiatowych:

- przebudowa drogi powiatowej Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie na odcinku 1,62 km. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2020 - 1,33 mln zł. Koszt: 3,10 mln zł,

- remont drogi powiatowej Frycowa - Złotne na odcinku 1,46 km. Zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 372 tys. zł oraz PGR Lasy Państwowe - 100 tys. zł. Koszt: 1,07 mln zł,

- modernizacja drogi powiatowej Nawojowa - Bącza Kunina na odcinku 310 m. Inwestycja sfinansowana w całości z budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Koszt: 537,37 tys. zł,

- rozbudowa drogi powiatowej Nawojowa - Bącza Kunina w miejscowości Nawojowa. Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków PROW 2014-2020 - 1,29 mln zł. Termin realizacji: grudzień 2024. Koszt: 3,64 mln zł.

Chodniki:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie na długości 289 m przy udziale finansowym gminy Nawojowa. Koszt: 553,07 tys. zł,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie na odcinku 470 m przy pomocy finansowej gminy Nawojowa. Koszt: 574 643 zł,

- budowa chodnika (II etap) w ciągu drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie na odcinku 305 m przy pomocy finansowej gminy Nawojowa. Koszt: 799 500 zł.

Przejścia dla pieszych: 6 przejść. Wartość całkowita: 324 575,38 zł.

Inne:

- dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych (lata 2019 – 2023) z terenu gmin: Kamionka Wielka - 40 500 zł, Łabowa - 35 000 zł, Nawojowa - 21 000 zł,

- budowa boiska sportowego z trybunami i oświetleniem przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej. Koszt: ponad 500 000 zł, dofinansowanie: 168 000 zł,

- budowa zewnętrznej siłowni przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej. Koszt: 113 190 zł, dofinansowanie Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa – 32 210 zł,

- remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej. Koszt: 44 000 zł,

- budowa bieżni, rzutni i miejsca do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej. Koszt: 159 991 zł.

Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować