Dobiega końca ponad 5-letnia kadencja samorządów. Co udało się zrealizować na terenie Gminy Stary Sącz?

W ramach podsumowania ponad 5-letniej kadencji władz Powiatu Nowosądeckiego przedstawiamy dzisiaj inwestycje zrealizowane w gminie Stary Sącz.

Dobiega końca ponad 5-letnia kadencja samorządów. Co udało się zrealizować na terenie Gminy Stary Sącz?

Remonty i modernizacja dróg powiatowych:

 • modernizacja drogi powiatowej Stary Sącz - ul. Nowa, ul. Partyzantów - Barcice na odcinku 810 m. Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Gmina Stary Sącz współfinansowała realizowaną równolegle na tej drodze modernizację chodników w wysokości 500 tys. zł. Koszt: 596,3 tys. zł,
 • rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej Stary Sącz ul. Partyzantów w miejscowości Stary Sącz i Moszczenica Niżna na odcinku 618 m (jezdnia, chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych, zatoka autobusowa).Dofinansowanie: RF Polski Ład - 1,67 mln zł i pomoc finansowa gminy Stary Sącz – 0,95 mln zł. Termin realizacji całej inwestycji: 28 sierpnia 2024 r. Koszt: 2,80 mln zł,
 • przebudowa skrzyżowania dróg w Gołkowicach Górnych wraz z budową przejść dla pieszych, oświetlenia ulicznego, oznakowania i chodnika. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2023-2024 - 161 tys. zł. Koszt: 710,3 tys. zł.

Obiekty mostowe

 • budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Stary Sącz – Przysietnica – Barcice w m. Moszczenica Niżna. Zadanie objęte dofinansowaniem z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 427,9 tys. zł. Koszt: 986,7 tys. zł,
 • budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Stary Sącz – Przysietnica – Barcice w m. Przysietnica. Zadanie objęte dofinansowaniem z RF Polski Ład - 3,57 mln zł. Termin realizacji: sierpień 2024 r. Koszt: 6,70 mln zł.

Chodniki

 • modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Stary Sącz: ul. Nowa, ul. Partyzantów - Barcice na odcinku 815 m przy pomocy finansowej gminy Stary Sącz. Koszt: o wartości 1 023 711 zł.

Przejścia dla pieszych

 • 5 przejść. Wartość całkowita: 160 386,33 zł.

Inne:

 • budowa hali sportowej wraz z przewiązką łączącą halę ze szkołą przy Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu. Koszt: 5 422 611 zł, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 2 660 500 zł,
 • modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Starym Sączu. Koszt: 119 925 zł,
 • termomodernizacja powiatowej Bursy Szkolnej w Starym Sączu. Koszt: 754 400 zł, dofinansowanie z RFIL: 592 061,90 zł,
 • podniesienie standardu pokoi, łazienek i innych pomieszczeń w powiatowej Bursie Szkolnej w Starym Sącz. Koszt: 229 131,16 zł,
 • dotacja dla Powiatowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. W latach 2019 – 2023 to kwota ponad 1,8 mln zł,
 • dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (lata 2019 – 2023) działających na terenie gminy Stary Sącz: 56 500 zł.

Źródło: UMSS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować