Droga w Jasiennej po remoncie

Droga gminna Jasienna – Rozdole – Mieściska w Jasiennej została wyremontowana za ponad 550 tys. zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 440 tys. zł na pokrycie kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Droga w Jasiennej po remoncie

Remont polegał na poprawie stanu istniejącej drogi, ukształtowaniu i zagęszczeniu podłoża, wzmocnieniu podbudowy i położeniu nawierzchni asfaltowej z poboczami z kruszywa łamanego. Długość wyremontowanego odcinka wynosi 260 m.


Inwestycja była konieczna ze względu na duże uszkodzenia jezdni, spowodowane przez ulewne deszcze.


Źródło: Gm. Korzenna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować