Drogowcy przygotowują się do sezonu zimowego

Krakowski oddział GDDKiA zgromadził już prawie 35 tysięcy ton soli przed nadchodząca zimą. Poza tym, drogowcy przygotowali prawie 10 tysięcy ton piasku i ponad 200 jednostek sprzętu.

Drogowcy przygotowują się do sezonu zimowego

GDDKiA zapełnia magazyny

W 30 magazynach zgromadzono jak dotąd 34,7 tysiąca ton soli. Poza tym kończy się budowa dwóch nowych magazynów (w Gruszowcu w powiecie limanowskim i w Mochnaczce Wyżnej w powiecie nowosądeckim), z których GDDKiA planuje korzystać już tej zimy.

W ostatnich 5 latach zużyto średnio 32,5 tysiąca ton soli każdej zimy. Statystycznie więc na nadchodzący sezon odśnieżania drogowcy są przygotowani, ale cały czas gromadzone są zapasy, które będą uzupełniane w miarę potrzeb w najbliższych miesiącach.

Najwięcej soli w ostatnich latach zużyto podczas zimy 2020/2021. Było to 42,5 tysiąca ton. Ponad połowę mniej (17,7 tysiąca ton) wykorzystano rok wcześniej. Różnice pomiędzy poszczególnymi sezonami odśnieżania są, jak widać, bardzo duże, dlatego trzeba przygotować się na różne scenariusze.

Poza solą GDDKiA dysponuje też 9,5 tysiącami ton piasku. Sól to podstawowy materiał, który wykorzystuje, żeby zapobiec powstaniu na drodze oblodzenia. Piasek jest składnikiem dodatkowym, który ma poprawić przyczepność na drodze. Mówiąc językiem fachowym, służy do uszorstnienia nawierzchni.


Jak długo trwa zima?

Na tak postawione pytanie drogowiec odpowie - to zależy. Zależy od tego, jaką zimę mamy na myśli. Kalendarzowa trwa 3 miesiące. Kontraktowa, czyli przewidziana w umowie na budowę drogi przerwa w realizacji kontraktu, co do zasady też trwa 3 miesiące, od połowy grudnia do połowy marca. Co do zasady, bo w górach, ze względu na ostrzejszy klimat, ta przerwa jest dłuższa i trwa 4 miesiące, od początku grudnia do końca marca.

Zima rozumiana jako czas stałego przygotowania do odśnieżania dróg trwa najdłużej, bo aż 7 miesięcy. Służby są w stanie gotowości od początku października do końca kwietnia.

W sezonie jest do dyspozycji ponad 160 jednostek sprzętu do odśnieżania dróg – solarek z pługiem oraz pługów zwykłych i wirnikowych. Jest też 50 pojazdów do odśnieżania chodników.


Standardy utrzymania

Drogi w zimie utrzymywane są zgodnie z odpowiednimi standardami:

  • I (257,5 km) - jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami, nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śnieg może zalegać do 4 godzin, natomiast błoto pośniegowe może występować do 6 godzin. Ten standard dotyczy autostrady A4, dróg ekspresowych S7 i S52, drogi krajowej DK7;
  • II (489,3 km) - jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami. Po ustaniu opadów śnieg może zalegać do 4 godzin, natomiast błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu nieutrudniająca ruchu może występować do 6 godzin. W tym standardzie utrzymujemy DK44, DK47, DK52, DK73, DK79 i DK94 oraz DK28 od Nowego Sącza do granicy z województwem podkarpackim i DK75 od Brzeska do Nowego Sącza;
  • III (222,6 km) - jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości. Śnieg, grubsza warstwa zjeżdżonego śniegu i zaspy mogą występować do 6 godzin od ustania opadów śniegu. Ten standard dotyczy DK49, DK87, DK28 od Zatora do Nowego Sącza i DK75 od Krakowa do węzła Targowisko oraz od Nowego Sącza do granicy ze Słowacją. 


Źródło: GDDKiA

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować