Filologia Angielska z najwyższą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Studia I stopnia na kierunku Filologia Angielska otrzymały najwyższą możliwą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co umożliwia prowadzenie kierunku przez kolejne sześć lat akademickich! W roku akademickim 2024/2025 kierunek przygotowujący do zawodu tłumacza wprowadza dwie nowe specjalności: Tłumaczenia Literackie z Kulturowymi oraz Tłumaczenia Specjalistyczne.

Filologia Angielska z najwyższą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją akredytacyjną zapewniającą zewnętrzny system kontroli jakości kształcenia na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Zadaniem PKA jest dokonywanie ocen programowych oraz wspieranie procesu doskonalenia jakości kształcenia. Oceniane przez nią kierunki filologiczne nieraz spotykają się z negatywną oceną lub pozytywną, ale dającą możliwość prowadzenia kierunku najwyżej przez dwa lata. Tym bardziej warto podkreślić, że kierunek Filologia Angielska na Wydziale Nauk Humanistycznych otrzymał najwyższą możliwą ocenę PKA, dającą możliwość prowadzenia studiów przez kolejne sześć lat akademickich. Podczas oceny brany jest pod uwagę program studiów, zgodność efektów uczenia się z rynkiem pracy, kadra dydaktyczna, infrastruktura, wyposażenie oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kierunek co roku cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Filologia Angielska to kierunek przygotowujący do zawodu tłumacza. Od nowego roku akademickiego oferujemy dwie nowe specjalizacje: Tłumaczenia Literackie z Kulturowymi, obejmujące m.in. tłumaczenia tekstów literackich, turystycznych, a nawet tłumaczenia gier i aplikacji, oraz Tłumaczenia Specjalistyczne, które mogą obejmować np. teksty prawnicze czy ekonomiczne – zaznacza dr Robert Rogowski, Dziekan Wydziału Nauk Filologicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Ciekawym rozwiązaniem w przypadku studiów niestacjonarnych, które wybierają osoby pracujące, jest to, że już w piątek wieczorem mają wykłady online, zaś zjazdy odbywają się w wybrane weekendy. Na obu formach studiowania zajęcia prowadzą praktycy, doświadczeni tłumacze oraz native speakerzy. Absolwent Filologii Angielskiej potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1 oraz drugim wybranym językiem obcym na poziomie B1+ (do wyboru są języki: niemiecki, rosyjski, hiszpański, a od nowego roku akademickiego planowany jest także język ukraiński). Absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (na Wydziale to: Filologia Angielska z przygotowaniem pedagogicznym oraz Lingwistyka Praktyczna), a także na studiach podyplomowych, gdzie może nabyć bardziej ukierunkowane i specjalistyczne kompetencje i umiejętności, które będą oczekiwane i przydatne w przyszłości przez pracodawców.

Warto dodać, że na Wydziale Nauk Humanistycznych działa Studenckie Koło Naukowe „Lingwista”, które pozwala zainteresowanym studentom pogłębiać znajomość języków obcych, poznawać inne narodowości i kultury poprzez kontakty z obcokrajowcami przebywającymi w Polsce oraz wyjazdy zagraniczne, a także udział w warsztatach, konferencjach i badaniach naukowych.

Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować