Pogoda - Sądeckie.pl

28

Dzisiaj jest: 28. 11. 2021 Do końca roku: 33 dni
Jakość Powietrza:

GDDKiA odstępuje od umowy z wykonawcą odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień

GDDKiA odstępuje od umowy z wykonawcą odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień

Pomimo prób mobilizacji wykonawcy ze strony GDDiK, nie udało się wznowić prac na rzeczonym odcinku.

 

Mobilizacja wykonawcy (polsko-ukraińskie konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING) nie wskazuje możliwości zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień – Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r.

 

Pomimo licznych działań podjętych przez GDDKiA w celu zmobilizowania wykonawcy do realizacji kontraktu zgodnie z umową nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie. Nic nie wskazuje także na zmianę tej sytuacji. Wobec tych faktów 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstępuje od umowy z wykonawcą odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa. 

 

Po zakończeniu okresu zimowego (trwał do 15 marca) wykonawca, czyli polsko-ukraińskie konsorcjum IDS-BUD i ALTIS HOLDING, nie wznowił prac na budowie w pełnym zakresie z powodu swoich problemów  finansowych. Wykonawca nie posiada odpowiedniej liczby jednostek sprzętu, pracowników i środków do kontynuacji robót.

 

Do GDDKiA zaczęli się zgłaszać podwykonawcy z prośbami o pomoc. Nie otrzymywali oni od wykonawcy wynagrodzenia za wykonaną pracę lub zrealizowane usługi na budowie drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa. Dowiedzieliśmy się, że niektórym podwykonawcom konsorcjum przestało płacić już w 2019 r.

 

W tej trudniej sytuacji GDDKiA uruchomiła bezpośrednie wypłaty poszkodowanym podwykonawcom. Do 17 lipca 2020 r. wypłacono im ok. 20 mln zł. Niezależnie od faktu odstąpienia od umowy z wykonawcą, nie pozostawiamy podwykonawców samych sobie. GDDKiA przyjmuje i rozlicza kolejne wnioski składane przez podwykonawców o wypłatę należnych pieniędzy. Może tu chodzić o kwotę nawet 23 mln zł. 

 

Przedstawiciele GDDKiA kilkakrotnie spotykali się z zarządem wykonawcy w celu rozwiązania kluczowych dla budowy problemów. W trybie przewidywanym w umowie, czyli na podstawie Subklauzuli 15.1 Warunków Kontraktu, wezwaliśmy wykonawcę do poprawy, w tym do wykonania szeregu ściśle określonych zakresów robót, w terminie do 10 czerwca 2020 r. Wykonawca nie wywiązał się z większości postawionych przed nim wymagań: 

- brak wymaganego postępu robót,
- narastające opóźnienia,
- nieprawidłowości w rozliczaniu podwykonawców.

 

W związku nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków wynikających z podpisanej umowy naliczaliśmy konsorcjum kary. Do tej pory obejmują one kwotę 27 mln zł. Kwota nie zamyka wszystkich roszczeń GDDKiA w stosunku do wykonawcy.

 

Trwa inwentaryzacja wykonanych prac na prawej jezdni S7 Lubień - Naprawa, która nie została ukończona przez konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING. Pod koniec wakacji planowane jest ogłoszenie przetargu na dokończenie prawej jezdni, by jesienią przyszłego roku mogli nią już jeździć kierowcy.

 

Lewa jezdnia budowanej S7 na odcinku Lubień - Naprawa została ukończona i ruch odbywa się po niej w dwóch kierunkach od 20 grudnia 2019 r. 

 

S7 z Lubnia do Naprawy powstaje w ramach większego zadania: budowa drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka Zdrój, które do celów realizacji zostało podzielone na trzy mniejsze zadania. Cała inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 322 398 015,17 zł.
 
 

Źródło: Informacja  GDDiK 
 

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować