Pogoda - Sądeckie.pl

16

Dzisiaj jest: 16. 10. 2021 Do końca roku: 76 dni
Jakość Powietrza:

GDDKiA przygotowuje kolejne ważne inwestycje w Małopolsce

GDDKiA przygotowuje kolejne ważne inwestycje w Małopolsce

Trwają prace nad dokumentacją dla kluczowych inwestycji drogowych w woj. małopolskim. Opracowywana jest niezbędna dokumentacja dla drogi ekspresowej S52 Bielsko Biała - Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna) i dwujezdniowej drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) DK75 Brzesko - Nowy Sącz. Niedawno rozpoczęło się też opracowywanie Studium korytarzowego dla dwujezdniowej DK7 na odcinku Rabka - Chyżne (granica państwa).

Przygotowanie wszystkich dokumentów trwa dużo dłużej niż sama budowa, ale w procesie inwestycyjnym nie można tych GDDKiA etapów pominąć. Prace obejmują przygotowanie m.in.: Koncepcji programowej, Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego czy wykonanie prac projektowych. Uwzględniają również uzyskanie zgód, przeprowadzenie spotkań informacyjnych z mieszkańcami, uzyskanie decyzji środowiskowej i zezwolenia na realizację.


Dwujezdniowa DK75 Brzesko - Nowy Sącz

Dwujezdniowa DK75 Brzesko - Nowy Sącz podzielona jest na dwa odcinki realizacyjne:
  • odcinek I - II etap łącznika brzeskiego z A4, a jednocześnie zachodnia obwodnica Brzeska. Na tym odcinku trwa przygotowanie projektu budowlanego i jesienią 2021 r. zaplanowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakończenie budowy ma nastąpić w 2024 r.
  • odcinek II - Brzesko - Nowy Sącz. Trwają jeszcze uzupełnienia dokumentacji na etapie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ).

Na posiedzeniu Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych przyjęto do dalszego procedowania warianty: C jako wariant najkorzystniejszy w wyniku analizy wielokryterialnej, w tym pod względem technicznym; A jako wariant alternatywny, który uzyskał najwyższą ocenę w kryterium samorządowym i F jako najkorzystniejszy ze względów środowiskowych.


Odcinek II Brzesko - Nowy Sącz będzie drogą klasy GP, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu, o długości około 50 km (w zależności od korytarza długość odcinka waha się od 43,9 do 51,5 km). Dostępność do niej będzie zapewniona poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wyeliminowaniem zjazdów. Jesienią 2021 r. złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Wszczęcie postępowania na projekt i budowę drogi przewidywane jest w 2023 r., a realizacja robót w latach 2026-2027.


Obwodnice ujęte w Programie budowy 100 obwodnic

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zaplanowana jest realizacja obwodnic: Piwnicznej Zdroju, Limanowej, Nowego Targu, Makowa Podhalańskiego, Wadowic, Tarnowa i Trzebini.

Więcej informacji o obwodnicy Piwnicznej Zdroju TUTAJ.


Obwodnice spoza Programu budowy 100 obwodnic

W woj. małopolskim powstaną również obwodnice, które nie zostały ujęte w Programie budowy 100 obwodnic. Trwa przygotowanie dokumentacji dla obwodnicy Zatora na DK28, a do Wojewody Małopolskiego złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID dla obwodnicy Chełmca w ciągu DK28. Trwają też przygotowania do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dla obwodnicy Zabierzowa (DK79).


Obwodnica Chełmca

Obwodnica o długości 1,4 km przejmie ruchu tranzytowy z dotychczasowego przebiegu DK28 i uzupełnieni istniejącą obwodnicę Nowego Sącza. Początek odcinka zlokalizowany jest w Chełmcu na ul. Limanowskiej, koniec natomiast na ul. Marcinkowickiej, także w Chełmcu, gdzie połączony będzie poprzez istniejące rondo z północną obwodnicą Nowego Sącza.


Decyzja środowiskowa dla tej inwestycji wydana została w październiku 2018 r. Trwa postępowanie przetargowe na budowę. Roboty budowlane przewidziane są w latach 2022-2023.


DK28 Nowy Sącz - Ropa - granica woj. małopolskiego i podkarpackiego

Powstaje dokumentacja dla rozbudowy DK28 na odcinku Ropa - granica woj. małopolskiego i podkarpackiego o długości 17,5 km. Umowa została podpisana 10 grudnia 2020 r. Koszt prac wyniesie ok. 6,3 mln zł.


Cały zakres prac ma być wykonany w terminie 91 miesięcy od dnia podpisania umowy. 29 miesięcy przeznaczone jest na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych, natomiast w przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do DŚU oraz do decyzji ZRID, termin ten wydłuży się do 41 miesięcy. Prace przygotowawcze zaplanowane są na lata 2020-2024.


W trakcie opracowywania jest kompleksowa dokumentacja projektowa rozbudowy drogi krajowej nr 28 na odcinku od Nowego Sącza do miejscowości Ropa o długości 24,2 km. Umowa podpisana została 22 stycznia 2021 r. Koszt wszystkich prac wyniesie ponad 8,7 mln zł.

Planowana rozbudowa drogi krajowej nr 28 ma na celu podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś, poprawę parametrów technicznych drogi oraz spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni. Nastąpi również poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań drogi krajowej nr 28 z drogami gminnymi i drogą powiatową. Powstaną pasy wyprzedzania, chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe. Prace przygotowawcze zaplanowane są na lata 2021-2024.


Przeznaczony do rozbudowy odcinek DK28 przebiega przez powiaty nowosądecki i gorlicki oraz gminy Chełmiec, Kamionka, Grybów i Ropa. Po wykonaniu planowanego zakresu prac poprawi się bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych, komfort jazdy oraz usprawni się połączenie między lokalną siecią transportową a krajowymi szlakami komunikacyjnymi.


Ponadto trwają prace dokumentacyjne dla rozbudowy DK94 Kraków - Olkusz oraz przebudowy DK87 na odcinku Nowy Sącz - Piwniczna z obejściem Barcic.


Źródło: GDDKiA, fot. ilustracyjna

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować