GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy DK28 Nowy Sącz - Ropa

GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy DK28 Nowy Sącz - Ropa

Jako najkorzystniejszą ofertę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego nad rozbudową drogi krajowej nr 28 na odcinku od Nowego Sącza do miejscowości Ropa 18 grudnia 2020 r. komisja przetargowa wybrała tą złożoną przez firmę IVIA. Koszt prac wyniesie 8 733 000,00 zł.

 

Od wyboru najkorzystniejszej oferty mają prawo odwołać się pozostałe firmy uczestniczące w przetargu. Mają na to 10 dni.

 

Planowana rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku o długości 24,2 km ma na celu:

  • podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś,
  • poprawę parametrów technicznych drogi,
  • poprawę stanu technicznego urządzeń drogi,
  • poprawę spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni,
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań drogi krajowej nr 28 z drogami gminnymi i drogą powiatową,
  • zaprojektowanie i wykonanie pasów wyprzedzania,
  • budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych.

 

Odcinek DK28 przeznaczony do rozbudowy przebiega przez powiaty nowosądecki i gorlicki oraz gminy Chełmiec, Kamionka, Grybów i Ropa. Po wykonaniu planowanego zakresu prac poprawi się bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, komfortu jazdy oraz usprawni się połączenie między lokalną siecią transportową a krajowymi szlakami komunikacyjnymi.

 

Na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na realizację przewidziane jest 29 miesięcy. W przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do decyzji środowiskowej oraz do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) etap ten wydłuży się do 41 miesięcy.

 

Lata prac przygotowawczych: 2020-2024

Lata realizacji robót: 2024-2027

 

Źródło: GDDKiA

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować