Pogoda - Sądeckie.pl

19

Dzisiaj jest: 19. 09. 2021 Do końca roku: 103 dni
Jakość Powietrza

Gmina Chełmiec: Nowa stawka 20 zł za śmieci od mieszkańca w 2021 roku ale bez ulg i odbioru odpadów wielkogabarytowych

Gmina Chełmiec: Nowa stawka 20 zł za śmieci od mieszkańca w 2021 roku ale bez ulg i odbioru odpadów wielkogabarytowych

10 grudnia br. odbyła się sesja rady gminy Chełmiec na której głosowana była uchwała w sprawie określenia nowej stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 25 zł miesięcznie od mieszkańca a więc wyższej o 25 % od obecnej stawki 19,90 zł. Radni stawki nie przyjęli: 18 radnych było przeciw a 3 radnych się wstrzymało. Podjęta decyzja przez radę oznaczała, że w 2021 roku zabraknie około 1 600 000 zł na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców.

Jak informuje Samorząd decyzja radnych była zupełnie niezrozumiała, żaden z radnych nie przedstawił propozycji co zrobić aby zbilansować system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy roczne z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców muszą bilansować się z poziomem wydatków rocznych.

Znaczny wzrost wydatków na zagospodarowanie odpadami spowodowany jest wzrostem oddawanych odpadów przez mieszkańców oraz zmniejszeniem poziomu segregacji odpadów co oznacza, że coraz więcej mieszkańców oddaje odpady zmieszane, które są jedne z najdroższych w zagospodarowaniu. Proponowana stawka 25 zł od mieszkańca była stawką bazową od której odejmowane są ulgi m.in. za kompostowanie czy też ulgi dla rodzin wielodzietnych mających chełmiecką kartę dużej rodziny.

Obecnie funkcjonujący w gminie Chełmiec system zagospodarowania odpadami można ocenić jako wariant komfortowy na tle innych gmin.

Brak zgody ze strony rady gminy Chełmiec na nową stawkę za zagospodarowanie odpadami nie oznaczał, że na tym się sprawa zakończyła. Wójt nie mając wyjścia zobligowany ustawowym obowiązkiem przedstawił radnym cztery nowe warianty stawek zakładając, że jeśli nie zostanie wybrany dotychczasowy wariant to radni muszą podjąć decyzję o likwidacji  niektórych rozwiązań funkcjonującego systemu np. likwidację ulgi za kompostowanie, brak odbioru odpadów wielkogabarytowych czy też likwidację ulgi dla rodzin wielodzietnych.

Radni ostatecznie na sesji nadzwyczajnej w dniu 16 grudnia 2020 roku  podjęli jednogłośnie decyzje o wyborze wariantu z odpłatnością 20 zł miesięcznie od mieszkańca ale jednocześnie zrezygnowali z ulgi za kompostowanie, ulgi dla rodzin wielodzietnych oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców. Odpady wielkogabarytowe mieszkańcy będą mogli jedynie przywozić na PSZOK w Chełmcu bez dodatkowych opłat.  Nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Aby zmniejszyć opłaty za odbiór odpadów Samorząd apeluje do mieszkańców gminy, żeby bardziej segregowali śmieci bowiem najdroższe na wysypiskach są odpady zmieszane, których mieszkańcy produkują bardzo dużo. Również ważne jest to, żeby odpady Bio były w większym stopniu zagospodarowane przy pomocy kompostowników.

 

Źródło: Gm. Chełmiec, fot. ilustracyjna

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować