Gmina Chełmiec przystąpiła do realizacji testowego projektu „Mobilny urzędnik”

Gmina Chełmiec przystąpiła do realizacji testowego projektu „Mobilny urzędnik”

Celem projektu, realizowanego przy współpracy z Fundacja Partycypacji Społecznej jest wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych przez pracowników samorządowych, w miejscu zamieszkania klienta. Jednym z podstawowych założeń projektu jest możliwość skorzystania z załatwienia sprawy urzędowej w miejscu zamieszkania.

 

Realizacja projektu „Mobilny urzędnik” to poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach. Wpisuje się on w działania z zakresu zwiększania dostępności usług publicznych. Wprowadzając w urzędzie realizację części usług w formie mobilnej mamy nadzieje na podniesienie komfortu życia i ułatwienie dostępu do pewnych usług osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

 

Poprzez realizacje projektu  zwracamy się  ku potrzebom osób o ograniczonej percepcji i mobilności, Tym samym sprawiamy, że Nasz urząd staje się bardziej dostępny a część mieszkańców, która ze względu na niedogodności związane np. z niepełnosprawnością , wiekiem może skorzystać z pomocy pracownika urzędu  w miejscu zamieszkania. Działania te wymagają przyjęcia nowej perspektywy w postrzeganiu urzędów jako miejsc dostępnych dla wszystkich klientów - informuje Samorząd.

 

Ze względu na panujący stan epidemiczny wszystkie usługi realizowane są w ścisłym reżimie sanitarnym.

 

W ramach projektu testowane będą usługi dla 10 osób o specjalnych potrzebach. Zgłoszenia można kierować do koordynatora projektu: Piotr Sobczyk: email  psobczyk@chelmie.pl lub do operatora.  

 

Operatorem projektu jest Wydział Świadczeń Wychowawczych w Chełmcu – ul. Marcinkowicka 25, Tel. 018 414-56-15 (16) , 696 049 215.

 

Źródło: Gm. Chełmiec

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować