Gmina Chełmiec wśród beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

W Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu odbyła się uroczystość wręczenia promes dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Gmina Chełmiec wśród beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jednym z laureatów konkursu była Gmina Chełmiec, która otrzymała promesę na kwotę 3,6 mln zł. na przebudowę drogi gminnej od Librantowej do Ubiadu. Promesę przekazał Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, który podkreślił znaczenie inwestycji drogowych dla rozwoju lokalnego.


Gmina Chełmiec zajęła pierwsze miejsce spośród 96 wniosków, które wpłynęły do konkursu. Wartość całego zadania to prawie 5,7 mln zł., a jego realizacja przewidziana jest do czerwca 2025 r. Przebudowa drogi obejmie wymianę nawierzchni, budowę chodnika, oświetlenia, zatoczek autobusowych i odwodnienia. Projekt będzie przygotowany przez gminę, a następnie wybrany zostanie wykonawca w drodze przetargu.


Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróżowania mieszkańców i turystów korzystających z drogi gminnej od Librantowej do Ubiadu. To ważny krok w kierunku podniesienia jakości życia na obszarach wiejskich.


Źródło: Gm. Chełmiec

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować