Gmina Korzenna: Fundusz Sołecki głównie na drogi

W tym roku większość środków z Funduszu Sołeckiego, który wynosi około 850 tysięcy złotych i jest przeznaczony na realizację potrzeb sołectw, zostanie wydana na remonty i utrzymanie gminnej infrastruktury drogowo-mostowej. Na ten cel zaplanowano około 810 tys. zł.

Gmina Korzenna: Fundusz Sołecki głównie na drogi

Fundusz Sołecki to część budżetu gminy, którą sołectwa mogą samodzielnie rozdysponować na podstawie decyzji podjętych podczas zebrań wiejskich. Kwoty dla poszczególnych sołectw są ustalane według algorytmu, który bierze pod uwagę liczbę mieszkańców.


W tym roku najwięcej pieniędzy z Funduszu Sołeckiego otrzymają sołectwa z największą liczbą ludności, czyli Korzenna, Koniuszowa, Jasienna, Lipnica Wielka, Mogilno, Siedlce, Wojnarowa - ponad 63 tys. zł każde. Nieco mniej - niespełna 63 tys. zł - dostanie Posadowa Mogilska. Łęka będzie miała do dysponowania nieco ponad 60 tys. zł, Miłkowa - ponad 51 tys. zł, Janczowa – blisko 50 tys. zł, Trzycierz – niespełna 48 tys. zł, Łyczana – niecałe 45 tys. zł, Niecew i Słowikowa – ponad 31 tys. zł, Bukowiec – ponad 29 tys. zł.


Większość sołectw postanowiła przeznaczyć cały lub prawie cały Fundusz Sołecki na utrzymanie infrastruktury drogowo-mostowej. Tak zrobiono w Bukowcu, Koniuszowej, Korzennej, Lipnicy Wielkiej, Łyczanej, Mogilnie, Niecwi, Posadowej Mogilskiej i Wojnarowej. W Trzycierzu oprócz dróg zaplanowano również zakup wyposażenia dla OSP Siedlce i wsparcie dla KGW w Trzycierzu. W Słowikowej i Siedlcach część środków przeznaczono na wyposażenie dla jednostki OSP Siedlce. W Miłkowej i w Łęce zaplanowano także zakup wyposażenia dla szkół, a w Janczowej postanowiono wesprzeć finansowo zajęcia taneczno-muzyczne z zespołem regionalnym.


Źródło: Gm. Korzenna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować