Gmina Korzenna zwiększyła swoje dofinansowanie do „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego”

Gmina Korzenna zwiększyła w 2024 roku swoje dofinansowanie do „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego” prowadzonego przez powiat nowosądecki. Z pierwotnych 16 tys. zł podniosła je do 28 tys. zł, aby sprostać dużej liczbie wniosków mieszkańców. Środki te pokryją połowę kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu w gospodarstwach na terenie gminy.

Gmina Korzenna zwiększyła swoje dofinansowanie do „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego”

Do tej pory złożono 31 wniosków dotyczących azbestu już usuniętego z dachów oraz 57 wniosków dotyczących azbestu, który ma być usunięty w najbliższym czasie.

W latach 2016-2022 z programu skorzystało około 250 gospodarstw, które pozbyły się 750 ton azbestu. Jednak w gminie Korzenna nadal znajduje się około 2800 ton tego niebezpiecznego materiału.

Osoby zainteresowane pomocą finansową w ramach programu powinny zgłaszać się do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Wszelkie informacje w tej sprawie dostępne są tutaj.

Źródło: Gm. Korzenna


Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować