Pogoda Nowy Sącz

19

Dzisiaj jest: 19. 08. 2022 Dni od początku roku: 230 Dni do końca roku: 134
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Gmina Łącko z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Łącko z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

17 lutego 2022 r. Małopolski Urząd Wojewódzki opublikował listy zadań powiatowych i gminnych wybranych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Gmina Łącko w ramach tegorocznego naboru wnioskowała o dofinansowanie dwóch zadań drogowych.

Na zatwierdzonej liście inwestycji drogowych, które otrzymają dofinansowanie znalazło się zadanie pn. Odbudowa drogi gminnej nr 291649K „Obidza – Bukowy Potok” w km od 0+000 do km 0+950 (z wyłączeniem odcinka w km 0+480 – 0+660) w miejscowości Obidza. Gmina Łącko otrzyma dofinansowanie w wysokości 294 720,00 zł. Ogółem wartość inwestycji szacuje się na 455 769,58 zł, z czego koszt kwalifikowalny to 392 960,61 zł. Wkład własny Gminy Łącko do kosztów kwalifikowalnych wyniesie 98 240,61 zł.


Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni, poboczy oraz odbudowę przepustu. Łączna długość odcinka drogi objętej zadaniem to 770 mb. Planowany termin realizacji inwestycji to kwiecień-październik 2022 r.


Na liście rezerwowej umieszczone zostało drugie wnioskowane zadanie tj. Remont drogi gminnej nr 291883K "Maszkowice - Pod Górę" w km od 0+020 do km 0+670 w miejscowości Maszkowice. Dofinansowanie oszacowano na 317 477,00 zł, natomiast całkowity koszt realizacji zadania to 423 303,54 zł. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni, poboczy oraz barier ochronnych. Łączna długość odcinka drogi objętej zadaniem to 650 mb.


Źródło: Gm. Łącko, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować