Gmina Łososina Dolna z grantem w wysokości 850 tys. zł w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"

W dniu 12 kwietnia 2024 r. podpisana została umowa pomiędzy gminą Łososina Dolna i Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o powierzenie grantu w ramach konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd.

Gmina Łososina Dolna z grantem w wysokości 850 tys. zł w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Uzyskany grant w wysokości 850 000,00 zł zostanie przeznaczony na realizację projektu pn. ,,Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej”. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 82% tj. 697 000,00 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 153 000,00 zł, co stanowi 18% całego dofinansowania. Celem projektu jest zwiększenie stopnia cyfryzacji Urzędu Gminy oraz podniesienie zabezpieczeń systemu teleinformatycznego, w którym m.in. przetwarzane są dane osobowe mieszkańców naszej gminy.

W ostatnich latach można zaobserwować dużą dynamikę wzrostu liczby ataków hakerów oraz incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Dzięki udziałowi w tym programie będziemy mogli skutecznego zapobiegać i reagować na incydenty w systemach informacyjnych.

W ramach pozyskanych środków gmina Łososina Dolna w całości pokryje zakup niezbędnego dla urzędu sprzętu tj. serwerów, licencji, oprogramowani oraz będzie miała możliwość przeprowadzenia szkolenia dla pracowników obejmującego najważniejsze aspekty cyberbezpieczeństwa.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024-2026.

Informatyzację naszego urzędu traktuję jako jeden z priorytetów. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym wprowadziliśmy nasz urząd, ale i naszą gminę, w wiek cyfryzacji, można powiedzieć w XXI wiek. Uzyskany grant w ramach konkursu „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 850 000,00 zł zostanie przeznaczony na podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji w naszym urzędzie. Warto wspomnieć, iż już zrealizowaliśmy projekt pn.:„Nowoczesny e-urząd w gminie Łososina Dolna”, na który pozyskaliśmy z funduszy europejskich województwa małopolskiego kwotę 888 505,87 zł. Ale to nie jedyne środki zewnętrzne przeznaczone na ten cel, bowiem w ubiegłym roku pozyskaliśmy kolejne 334 950,00 zł dofinansowania w ramach konkursu Cyfrowa Gmina i ten projekt również zrealizowaliśmy. W sumie na cyfryzację Urzędu Gminy, ale i Ośrodka Pomocy Społecznej pozyskaliśmy ponad 2 mln zł. To ogromna kwota. Czasy się zmieniają, a my idziemy z duchem czasu. Chcemy sprawnego i nowoczesnego urzędu, a nowoczesne narzędzia to zapewniają. Dzisiaj większość spraw załatwiamy zdalnie, i taki zdalny, ale i bezpieczny e-urząd wdrażamy w gminie Łososina Dolna – podkreśla wójt gminy Andrzej Romanek.

Źródło: Gm. Łososina Dolna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować