I Forum Samorządów Subregionu Sądeckiego

W nowosądeckim ratuszu odbyło się 7 czerwca I Forum Samorządów Subregionu Sądeckiego. To nowa inicjatywa prezydenta Ludomira Handzla. Przedstawiciele samorządów z powiatów nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego oraz parlamentarzyści uczestniczyli w tym wydarzeniu.

I Forum Samorządów Subregionu Sądeckiego

Prezydent Ludomir Handzel wyjaśnił, że celem Forum jest stworzenie platformy wymiany dobrych praktyk oraz wypracowywania stanowisk w sprawach ważnych dla mieszkańców regionu. Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze, a ustalono tryb spotkań oraz tematykę, która może mieć zarówno charakter ponadregionalny (np. kwestie transportowe, energetyczne, ochrona środowiska), jak i lokalny (dotyczący poszczególnych jednostek samorządowych).

Uczestnicy, w tym posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Nowogórska i burmistrz Gorlic Rafał Kukla, pozytywnie ocenili inicjatywę. Liczą na lepszy przepływ informacji między samorządowcami a parlamentarzystami oraz możliwość wypracowywania wspólnych stanowisk w rozwoju samorządów. Wśród poruszanych tematów znalazły się kwestie zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz budowy tzw. “sądeczanki” i linii Podłęże - Piekiełko.

Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować