II Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna „KULTURA FIZYCZNA DLA ZDROWIA” w ANS

W środę 5 czerwca na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie odbyła się II Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna „KULTURA FIZYCZNA DLA ZDROWIA”. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu gościła wielu zacnych prelegentów, a wydarzenie uświetnił również jubileusz 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej dr. Juliana Lubasia, adiunkta w Katedrze Wychowania Fizycznego Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie ANS.

II Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna „KULTURA FIZYCZNA DLA ZDROWIA” w ANS

II Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna „KULTURA FIZYCZNA DLA ZDROWIA” podzielona została na dwa panele: Aktywność fizyczna i zdrowy styl życia, który prowadziła dr Monika Bigosińska – Prodziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, oraz drugi – Wpływ ograniczonej sprawności fizycznej na zdrowie człowieka – poprowadzony przez dr. inż. Witolda Bodzionego – Dziekana Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Licznie zgromadzona w auli Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie publiczność miała okazję wysłuchać wielu ciekawych wykładów, którym towarzyszyły multimedialne prezentacje. Były to: „Uwarunkowania kategorii ciała w odniesieniu do koncepcji integralnego modelu edukacji” – ks. dr Marek Mierzyński, „W zdrowym ciele zdrowy duch?” – mgr Agnieszka Marczak-Chwast, „Istota aktywności fizycznej w terapii logopedycznej” – mgr Joanna Łatka, „Analiza trendów zainteresowania internautów hasłami z zakresu zdrowia w ciągu ostatniego roku” – dr Monika Bigosińska, „Ocena postawy ciała u chłopców trenujących piłkę ręczną i nietrenujących w wieku 11–13 lat” – mgr Agnieszka Deker, mgr Ireneusz Piróg, dr Barbara Szpotowicz-Czech, dr Piotr Czech, „Od nauk wychowania fizycznego do nauk o kulturze fizycznej” – dr Julian Lubaś, „Mikrokrążenie w ujęciu zaburzenia działania naczyń wieńcowych, rehabilitacja i profilaktyka” – mgr Bartosz Szkaradek, „Znaczenie fizjoterapii w prewencji i leczeniu cukrzycy” mgr Sylwia Budek, „Leki OTC jako niebezpieczny aspekt samoleczenia” – mgr Mateusz Bołoz, „Proces oddychania w trakcie pływania” – mgr Danuta Ryzner.

Tematem zamykającym konferencję był „Proces bezpiecznej organizacji zajęć z wychowania fizycznego, z uwzględnieniem aspektu ergonomicznego w świetle linii orzeczniczej – zakresy odpowiedzialności dyrektora szkoły i nauczyciela”, który przedstawił dr inż. Witold Bodziony – biegły sądowy z 14-letnim doświadczeniem w opiniowaniu, ustanowiony przy 6 Sądach Okręgowych, wydanych 158 opinii dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Temat dotyczył m.in. odpowiedzialności dyrektora szkoły, jego zakresu zadań i obowiązków wynikających z innych ustaw m.in. Prawo oświatowe, o systemie oświaty, o finansowaniu zadań oświatowych i systemie informacji oświatowej. Rozmawiano na temat kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w kontekście standardu kształcenia przygotowującego do zawodu. Przedstawiono przypadki ciężkich obrażeń ciała, w tym ciężkich jakie doznały dzieci w wyniku nieprawidłowości popełnionych na etapie organizacji procesu kształcenia (nauczania). Wskazano na nieprawidłowości m.in. w trakcie organizacji zajęć z dziećmi na pływalniach, w tym wynikające z zakresów odpowiedzialności ratowników wodnych (odpowiedzialności karnej).

II. Ogólnopolską konferencję naukowo-dydaktyczną „KULTURA FIZYCZNA DLA ZDROWIA” uświetnił także jubileusz 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej dr. Juliana Lubasia, który w swojej bogatej karierze pracował m.in. w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wojewódzkim Ośrodku doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, PWSZ w Nowym Sączu i Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Doktor wykształcił wiele pokoleń wuefistów, trenował z sukcesami siatkarki, instruował młodzież w zakresie narciarstwa czy biegania, a także sam doskonalił się sam naukowo. Z okazji jubileuszu przygotowana została wystawa, na której dr Lubaś zaprezentował swoje trofea sportowe, medale i wyróżnienia oraz liczne publikacje.

5 czerwca na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie gościła m.in.: dr Urszulę Cisoń-Apanasewicz – prodziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, prof. dr. hab. Mariana Bukowca – byłego rektora (dwóch kadencji) Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, mgr. Leszka Lacha – byłego doradcę metodycznego Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Nowym Sączu, nauczyciela wychowania fizycznego, mgr Irenę Małecką – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu, nauczycieli wychowania fizycznego oraz liczną grupę studentów.

Ponadto odbyły się warsztaty praktyczne: Warsztaty antropologiczne – prowadząca dr Izabela Adamowicz; Pierwsza aktywność na ściance wspinaczkowej – zasady asekuracji – prowadzące: mgr Elżbieta Maliszewska i mgr Dawid Zając; Wykorzystanie przyrządów gimnastycznych (kółka gimnastyczne, drążek, poręcze, równoważnia) do kształtowania sylwetki, sprawności oraz w celu dbałości o zdrowie – prowadzący dr Piotr Dobosz.

Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować