II Ogólnopolski Bieg Papieski Ochotniczych Hufców Pracy za nami

15 października odbył się II Ogólnopolski Bieg Papieski Ochotniczych Hufców Pracy pod hasłem „Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia”. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi.

II Ogólnopolski Bieg Papieski Ochotniczych Hufców Pracy za nami

W biegu udział wzięło ok. 300 osób, uczestnicy i kadra OHP, a także młodzież i rodziny ze środowiska lokalnego. Nad bezpieczeństwem biorących udział w Biegu czuwała Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie oraz OSP Lubomierz i OSP Łętowe.


Uczestnicy zgromadzili się we wsi Lubomierz-Rzeki , gdzie przywitani zostali przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Pawła Leśniaka, zastępców Komendanta OHP Beatę Pabian-Mikułę i Jolantę Król. Został odczytany list od Komendanta Głównego OHP Małgorzaty Zwiercan, która podkreślała „że niezależnie od wyniku – ważna jest przede wszystkim … obecność i wysiłek włożony w przygotowanie…”.


Bieg rozpoczął się punktualnie o godzinie 10:00 poprzedzony Mszą Św. polową prowadzoną przez Duszpasterza Małopolskiej WK OHP ks. Rafała Bobka. Punkt startowy umieszczony został we wsi Lubomierz-Rzeki na parkingu nieopodal Kapliczki na Ogrodach. Trasa prowadziła przez malownicze tereny drogi gminnej powiatu limanowskiego oraz szlakiem niebieskim Gorczański Park Narodowy. Bieg kończył się na polanie Papieżówka znajdującej się we wsi Zasadne. Wszyscy biorący udział w uroczystości, przywitani na mecie, udekorowani zostali pamiątkowymi medalami.


Na polanie Papieżówka, pod pomnikiem upamiętniającym wizytę Jana Pawła II na gorczańskiej ziemi, po zakończonym wydarzeniu, złożono wiązanki kwiatów przez delegacje: Powiatu Limanowskiego który reprezentował Przewodniczący Rady Józef Jaworski, Małopolskiej WK OHP oraz delegacje Związku Podhalan. Uczestnicy biegu, kadra i zaproszeni goście, udali się następnie na polanę Trusiówka w celu odpoczynku i wspólnego posiłku z grilla, gdzie nastąpiło rozdanie dyplomów oraz losowanie nagród ufundowanych przez Komendę Główną OHP, Małopolską WK OHP, PKP Intercity S.A., Gorczański Park Narodowy oraz Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia.


Ponadto w organizacji II Ogólnopolskiego Biegu Papieskiego Małopolską WK wspierali: Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Instytut Zootechniki PAN.


Źródło: OHP Małopolska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować