Jak znaleźć najlepszą ofertę kredytu gotówkowego?

Wśród produktów finansowych, po które klienci banków sięgają najczęściej, wymienia się kredyt gotówkowy. Mimo że stosunkowo łatwo go dostać, a cały proces ubiegania się o zobowiązanie zazwyczaj jest dość szybki, decyzji o pożyczce nigdy nie powinno się podejmować pochopnie. Przed wyborem konkretnej oferty warto porównać dostępne opcje i wyłonić tę najkorzystniejszą.

Jak znaleźć najlepszą ofertę kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy w pigułce

Kredyt gotówkowy jest powszechnie wybieranym produktem finansowym zaliczanym do kredytów konsumenckich, czyli takich, które zostają przeznaczone na cele prywatne. O szczegółowych zasadach udzielania takich zobowiązań mówi jedna z ustaw. Określa ona m.in. maksymalną kwotę kredytu konsumenckiego w wysokości 255 550 zł.

Dlaczego tak wiele osób decyduje się na zaciągnięcie zobowiązania gotówkowego (w 2022 suma kredytów gotówkowych w kraju wynosiła 64,9 mld zł)? Jednym z powodów może być stosunkowo szybki i prosty proces ubiegania się o pożyczkę. Obecnie większość banków umożliwia swoim klientom wnioskowanie online, co znacząco przyspiesza dopięcie wszelkich formalności.

Kolejną kwestią jest duża swoboda kredytobiorcy w zakresie sposobu przeznaczenia pożyczonych środków finansowych. Za ich pośrednictwem klient banku może sfinansować np. zakup nowych mebli, sprzętu AGD czy wyjazd na wakacje. Ponadto nie musi dzielić się z bankiem informacją o celu przeznaczaniu środków.

Jako że kredyt gotówkowy jest produktem finansowym, jego zaciągnięcie jest jednoznaczne z podpisaniem odpowiedniej umowy. Dokument ten uwzględnia wszelkie zobowiązania dłużnika (klienta) względem wierzyciela (banku). Powinny się w nim znaleźć m.in. całkowity koszt kredytu, termin spłaty wszystkich rat, określenie ich rodzaju oraz zasady postępowania w razie niewywiązywania się z umowy lub wcześniejszej spłaty pożyczki.

Przed zaciągnięciem kredytu ustalany jest okres kredytowania, czyli długość przedziału czasowego od momentu podpisania umowy i wypłacenia pieniędzy do chwili spłaty całości kredytu. To od niego (oraz oczywiście od wysokości pożyczki) w znacznej mierze zależy wysokość comiesięcznych rat.

W przypadku krótszego okresu kredytowania kwota, jaką dłużnik wpłaca na konto wierzyciela, jest odpowiednio wyższa, jednak wiąże się to z niższym kosztem kredytu. Z kolei dłuższy okres kredytowania pozwala rozłożyć zobowiązanie na raty, które będą wpływać na budżet dłużnika w mniejszym stopniu. Wiąże się to jednak z wyższym kosztem całkowitym pożyczki (zważywszy na naliczane odsetki).

Każdy potencjalny kredytobiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, co składa się na całkowity koszt kredytu. Comiesięczna rata zawiera:

  • część kapitałową (część kwoty, którą bank pożycza dłużnikowi),
  • część odsetkową (koszty kredytu, tj. naliczane odsetki uwzględniające marżę banku oraz zmienną część oprocentowania zależną od stawki WIBOR).

Oprócz tego do kosztów kredytu zalicza się wszystkie dodatkowe opłaty, np. za czynności administracyjne, przygotowanie wniosku czy ubezpieczenie (niektóre banki mogą go wymagać).

Wybór najlepszej oferty a rankingi kredytów gotówkowych

Wybór najkorzystniejszej dla klienta oferty może wydawać się skomplikowany. Z tego względu już przed podjęciem kontaktu z przedstawicielem banku najlepiej zaznajomić się z podstawowymi terminami związanymi z kredytami gotówkowymi, aby później swobodnie zapoznać się z przygotowaną umową.

Podczas podejmowania decyzji warto również zasięgnąć porady u przedstawiciela wybranej instytucji. Kolejnym przydatnym narzędziem, które można znaleźć w sieci, są rankingi kredytów gotówkowych, np. najlepsze oferty w rankingu kredytów Bankier SMART. Za ich sprawą po wpisaniu wybranej kwoty oraz preferowanego okresu kredytowania, generowane są propozycje banków najkorzystniejsze z perspektywy klienta.

Narzędzie wyszczególnia m.in. rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. RRSO jest bardzo istotnym wskaźnikiem informującym o kosztach kredytu w skali jednego roku, które są wyrażone jako wartość procentowa. Jego wysokość jest zależna od długości okresu kredytowania, prowizji i wszelkich innych kosztów.

Oprócz tego za sprawą rankingu potencjalny klient któregoś z banków może zaznajomić się z przewidywaną wysokością comiesięcznej raty, wysokością pobieranej przez bank prowizji czy wysokością maksymalnej kwoty pożyczki, jaką oferuje dana instytucja.

Kto może zaciągnąć kredyt gotówkowy?

Z założenia o kredyt może ubiegać się każda osoba, która ukończyła 18. rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Oczywiście nie jest to jednoznaczne z tym, że każdemu z wnioskujących zostanie przyznana pożyczka. Niebagatelne znaczenie mają w tym przypadku również takie aspekty jak historia kredytowania oraz zdolność kredytowa.

Historia potencjalnego kredytobiorcy uwzględnia wywiązywanie się ze wszystkich przeszłych i obecnych zobowiązań (również tych, których jest poręczycielem). Opóźnienia lub całkowite zaprzestanie spłaty kredytu są jednoznaczne z generowaniem negatywnej historii. Ta z kolei może przyczynić się od decyzji odmownej ze strony banku.

Skąd wybrana instytucja dowie się o potencjalnych zaległościach w spłatach? Banki wykorzystują w tym celu m.in. Raport Biura Informacji Kredytowej. W momencie zaciągania jakiegokolwiek zobowiązania w BIK-u generowana jest historia danej osoby. Jeśli spłaca on raty w terminie, Raport jest pozytywny.

Odmowa przyznania kredytu gotówkowego może wiązać się nie tylko z zaleganiem ze spłatą innych pożyczek, ale i np. opłat za media. W momencie, gdy dana osoba zalega z takimi zobowiązaniami przez określony okres, jej dane mogą trafić do Krajowego Rejestru Dłużników, co również przyczyni się do odmowy przyznania zobowiązania.

Na ocenę zdolności kredytowej mają wpływ także takie aspekty jak umowa, na podstawie której wnioskujący wykonuje swoje obowiązki zawodowe (umowy cywilnoprawne są postrzegane jako mniej stabilne i mniej bezpieczne) oraz wysokość comiesięcznych pensji z uwzględnieniem wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego.


Artykuł sponsorowany

Zobacz Również

Komentarze


Nowaczek ~ 6 miesięcy temu

0

Kolejne naganianie na kredyty ehhh, a może najlepiej nie brać kredytów i odkładać? Każdemu to się przysłuży i wszystko potanienie.


Marco Polo ~ 6 miesięcy temu

1

Dokładnie, kredyty siadają bo ludzie zmądrzeli i nie żyją na zasadzie pozostaw się a zastaw się


Martyna ~ 6 miesięcy temu

0

Naganianie naiwniaków na kredyty ciąg dalszy ;-/


Zaloguj sie aby komentować