Jakie inwestycje miasto planuje w 2021 roku?

Jakie inwestycje miasto planuje w 2021 roku?

Podczas dzisiejszej konferencji prezydent Ludomir Handzel zaprezentował planowane na rok 2021 inwestycje.

 

INWESTYCJE DROGOWE

 • Przebudowa ul. Nawojowskiej
 • Przebudowa ul. Al. Piłsudskiego
 • Przebudowa drogi powiatowej - ul. 29 Listopada
 • Przebudowa drogi gminnej - ul. Młyńska
 • Przebudowa drogi gminnej - ul. Młodzieżowa
 • Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym
 • Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiśniowieckiego
 • Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (w ciągu ul. Lwowskiej – I etap)
 • Budowa przebicia ul. 29 Listopada do ul. Smolika (wraz z kanałem opadowym)
 • Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską wraz z Al. Piłsudskiego - Etap II dokumentacja
 • Budowa ulicy łączącej ul. Pieczkowskiego z Lwowską
 • Przebudowa ul. Jamnickiej – dokumentacja
 • Modernizacja dróg i ulic gminnych
 • Modernizacja dróg powiatowych
 • Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1576 K – projekt oraz roboty budowlane
 • Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1576K (dokumentacja)
 • Modernizacja mostów gminnych
 • Modernizacja mostów powiatowych
 • Rozbiórka mostu zastępczego na rzece Kamienica
 • Obwodnica Wschodnia na etapie dokumentacji projektowej

 

POZOSTAŁE ZAPLANOWANE INWESTYCJE

 • Zakończenie Rewitalizacji Parku Strzeleckiego
 • Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Nowego Sącza – będzie rozwijana sieć monitoringu miejskiego
 • Słoneczna energia – panele fotowoltaiczne dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego
 • Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6 i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

a) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic;
b) Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych: ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem - wiatrołap, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem – przewiązka, cieplenie stropodachu – przewiązka, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem - budynek główny, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych przyziemia, ocieplenie ścian zewnętrznych

 • Zielono-niebieska infrastruktura w Nowym Sączu przy Szkole Podstawowej nr 15, ul. 29 Listopada w Nowym Sączu i Zespole Przedszkoli, ul. Paderewskiego. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Miasto z Klimatem - "Zielono – niebieska infrastruktura„ 

- Zielono-niebieska infrastruktura w Nowym Sączu Szkoła Podstawowa Nr 15
Zakres robót: przechwytywanie i zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania lub bliskiej okolicy, budowa instalacji kanalizacji opadowej wraz ze zbiornikiem wody opadowej, przyrodnicza ścieżka edukacyjna, ścieżka korekcyjna/sensoryczna, ogródek dydaktyczny, zieleń, w tym ogrody deszczowe, elementy małej architektury.
- Zielono-niebieska infrastruktura w Nowym Sączu Zespół Przedszkoli ul. Paderewskiego
Zakres robót: przechwytywanie i zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania lub bliskiej okolicy, budowa instalacji kanalizacji opadowej wraz ze zbiornikiem wody opadowej, wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej, ścieżka korekcyjna/sensoryczna, ogródek dydaktyczny, placu zabaw, nowe nasadzenia zieleni

 • Zielono-niebieska infrastruktura – zagospodarowanie Placu Krasickiego w Nowym Sączu, tzw. „Kocich Plant”. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Miasto z Klimatem - "Zielono – niebieska infrastruktura„. Zakres robót: wykonanie i montaż tablic edukacyjnych, terenowej gry edukacyjnej, przyrodniczej ścieżki edukacyjnej wraz z tarasem widokowym zlokalizowanym przy schodach prowadzących do ul. Wolskiej, ogrody deszczowe, ogród wertykalny, zagospodarowanie terenu źródełka wody elementy małej architektury
 • Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Nadbrzeżnej. Planowana jest realizacja robót na podstawie dokumentacji wykonanej w roku 2020
 • Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Nowym Sączu, ul. Nawojowska. Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Program „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”. W ramach zadania planuje się budowę parterowego budynku przeznaczonego dla 20 osób w ramach pobytu dziennego oraz 6 osób w ramach pobytu całodobowego
 • Przystanek Kultura – Budowa siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury w sąsiedztwie ścieżki przy rzece Kamienica
 • Budowa, modernizacja i doposażenie istniejących placów zabaw. Zadanie przewiduje modernizację oraz doposażenie istniejących placów zabaw w nowe urządzenia.
 • „Nie tylko plac zabaw – strefa relaksu dla dzieci i dorosłych” – Osiedle Mała Poręba. Projekt zakłada wykonanie: dokumentacji i wizualizacji projektu, demontaż i modernizację istniejącego placu zabaw, doposażenie go w nowe urządzenia, stworzenie strefy relaksu dla dzieci i dorosłych, położenie bezpiecznej nawierzchni, ogrodzenie terenu
 • Integracja, sport i zabawa na Starym Mieście. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2021 – Osiedle Stare Miasto. Projekt zakłada doposażenie placu zabaw przy Zamku
 • Kierunek: miejsce grillowe – pokochaj Falkową. Projekt zakłada utworzenie otwartego dla wszystkich mieszkańców bezpiecznego miejsca dla grillowania
 • Integracja, relaks i zabawa na osiedlu Kaduk – tego nam trzeba! W ramach projektu planuje się następujące działania: budowę placu zabaw dla dzieci, w tym: urządzenia zabawowe, nawierzchnia bezpieczna, ogrodzenie, elementy małej architektury
 • Przydworcowe rośnie w siłę. Zakres prac: montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Zamenhofa
 • Zakup i montaż kontenera sanitarno-szatniowego - Osiedle Mała Poręba. Projekt przewiduje zakup i montaż kontenera sanitarno - szatniowego dla osób przebywających na placu sportowo rekreacyjnym w celu załatwienia potrzeb sanitarnych oraz fizjologicznych
 • Budowa strzelnicy przy ul. Ruczaj w Nowym Sączu. W ramach zadania planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową strzelnicy przy ul. Ruczaj
 • Widzialne Dźwięki – muzykoterapia - Osiedle Gorzków. Głównym celem realizacji inwestycji będą działania polegające na montażu instrumentów muzycznych (tj. bębny) w przestrzeni miejskiej. Umożliwi to spontaniczne obcowanie z muzyką oraz pozwoli na realizację zajęć edukacyjnych, a nawet organizację mini koncertów plenerowych.
 • Osiedle Wojska Polskiego dla każdego. Projekt przewiduje rozbudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej: prace remontowo i renowacyjne na trawiastej nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 21, montaż piłkochwytów o wysokości ok 6 m (od strony bramek) oraz budowa skoczni w dal, montaż elementów małej architektury
 • Centrum aktywnego wypoczynku na osiedlu Wólki – Pumptrack, boisko do siatkówki i tenis stołowy. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2021 – Osiedle Wólki Celem projektu jest wykonanie Pumptrack - asfaltowego i ziemnego toru rowerowego z muldami i zakrętami do trenowania równowagi i koordynacji wraz z placem odpoczynku. Ponadto wykonane zostanie boiska do siatkówki plażowej, postawiony stół do tenisa stołowego, ławki i koszy na śmieci
 • Doposażenie placu zabaw mieszczącego się na ul. I Brygady w 2 ławki i 2 worki treningowe
 • Zakup 2 kompletów siatek na bramki, jako doposażenia boiska sportowego znajdującego się na Osiedlu Wojska Polskiego
 • Osiedle Zawada dla każdego. Projekt przewiduje rozbudowę infrastruktury i bazy rozrywkowo – sportowej: wybudowanie skoczni w dal, stołu do ping-ponga, stołu do Taqballa, montażu ławek, wybudowanie bezpiecznego placu zabaw dla dzieci oraz grillowiska z wiatą
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w N. Sączu
 • Zapomniany zakątek przyrody i historii – Lasek Falkowski
 • Budowa ciągów rowerowo-pieszych wzdłuż rzek
 • Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych (w tym: UE, WFOiGW, MSiT, MSWiA, Norweski Mechanizm Finansowy i inne)
 • Rezerwa na dokumentację przyszłościową
 • Modernizacja obiektów oświatowych – Szkoły Podstawowe
 • Modernizacja obiektów oświatowych – Przedszkola
 • Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
 • Poprawa efektywności energetycznej w nowosądeckich szkołach
 • Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – dokumentacja (SP nr 7, SP nr 8, SP nr 18)
 • Dostosowanie budynku „A” DPS przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu do przepisów p.poż.
 • Dostosowanie budynku DPS przy ul. Emilii Plater w Nowym Sączu do przepisów p.poż
 • Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - gaz
 • Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu.

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować