Jest decyzja środowiskowa na przebudowę 3 odcinków DK87 między Barcicami a Młodowem

Burmistrz Starego Sącza wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy trzech odcinków drogi krajowej nr 87 między Barcicami a Młodowem. Ich łączna długość to niespełna 5 km.

Jest decyzja środowiskowa na przebudowę 3 odcinków DK87 między Barcicami a Młodowem

Likwidacja niebezpiecznych zakrętów w Barcicach

GDDKiA przebuduje odcinek 2,4 km, od okolic ul. Granicznej do skrzyżowania z drogą prowadzącą do Przysietnicy (km od 11+000 do 13+400). W południowej części Barcic na odcinku ok. 540 metrów droga krajowa zostanie poprowadzona w nowym śladzie, omijającym wieś po jej wschodniej stronie, wzdłuż Popradu. Dzięki temu nowa trasa ominie dwa wąskie i ostre zakręty. Poza tym zostanie poprawiony dojazd do drogi powiatowej prowadzącej do Przysietnicy i znajdującego się na niej przejazdu kolejowego.


Generalna Dyrekcja zbuduje chodnik po zachodniej stronie drogi, prowadzący od okolic ul. Granicznej do cmentarza. Przebudowanych zostanie osiem skrzyżowań i wjazdy na posesje, powstaną nowe zatoki autobusowe i nowe oświetlenie drogi. Doświetlone zostaną przejścia dla pieszych, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. GDDKiA poprawi też odwodnienie drogi krajowej i przylegających do niej terenów.


Zakres inwestycji w Obłazach Ryterskich i Młodowie

W obu miejscowościach GDDKiA zbuduje chodnik po zachodniej stronie drogi, zamontuje nowoczesne oświetlenie na przejściach dla pieszych i przebuduje wjazdy na posesje. W Obłazach Ryterskich zostanie przebudowany odcinek o długości 1,7 km (km od 18+300 do 20+000), powstaną tam nowe zatoki autobusowe. W Młodowie inwestycja obejmie 0,8 km drogi (km od 20+600 do 21+400). Na dwóch skrzyżowaniach powstaną lewoskręty, poprawiony zostanie też dojazd do przejazdu kolejowego.


Droga krajowa zgodna z parametrami UE

Zgodnie z przepisami unijnymi drogi krajowe powinny być dostosowane do ruchu pojazdów mających maksymalny dopuszczalny nacisk 11,5 tony na oś. To, czy droga musi spełniać taki wymóg, zależy od jej kategorii, a nie od natężenia ruchu na niej. Dlatego też w ramach przebudowy DK87 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poprawi jej parametry i dostosuje nośność do wymogów UE.


Dalsze prace przygotowawcze

Kolejny etap prac to przygotowanie szczegółowych projektów budowlanych przebudowy DK87 i złożenie do Wojewody Małopolskiego wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 


Źródło: GDDKiA

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować