Pogoda Nowy Sącz

11

Dzisiaj jest: 11. 08. 2022 Dni od początku roku: 222 Dni do końca roku: 142
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Jest szansa na objęcie Gminy Korzenna szczególnymi rozwiązaniami związanymi z usuwaniem skutków powodzi

Jest szansa na objęcie Gminy Korzenna szczególnymi rozwiązaniami związanymi z usuwaniem skutków powodzi

Po niedawnej wizycie na terenie naszej gminy Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita zapowiedział, że zwróci się do Prezesa Rady Ministrów o objęcie Gminy Korzenna szczególnymi rozwiązaniami związanymi z usuwaniem skutków powodzi. O ile wniosek wojewody zostanie zaakceptowany, to na terenie gminy będzie można stosować uproszczoną procedurę dotyczącą remontów i odbudowy zniszczonych obiektów.

O rozpatrzenie takiej ewentualności wnioskował Wójt Gminy Korzenna Leszek Skowron, wysyłając we wtorek formalne pismo w tej sprawie do Wojewody Małopolskiego. U podstaw tych starań leżała wyjątkowo trudna sytuacji części mieszkańców, którzy wskutek uszkodzenia mostów zostali odcięci od świata, nie mając do dyspozycji alternatywnych dróg objazdowych do domów i pól.


Zastosowanie uproszczonej procedury umożlwiającej szybką odbudowę wydaje się koniecznością. W przeciwnym razie mieszkańcy musieliby się liczyć z wielomiesięcznym oczekiwaniem na wydanie pozwolenia na odbudowę, bo tyle trwa uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z projektowaniem mostów.
W razie umieszczenia gminy Korzenna w wykazie gmin korzystających z uproszczonej procedury wskazanej w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, powrót do normalności nastąpiłby na pewno szybciej.


Wojewoda Łukasz Kmita wraz z wicewojewodą Józefem Leśniakiem wizytowali w środę zarówno Korzenną, jak i Koniuszową, gdzie woda na tyle poważnie uszkodziła mosty, że zostały one wyłączone z użytkowania przez samochody. Mieszkańcy mogą poruszać się po nich wyłącznie pieszo, co zasadniczo utrudniona im codziennie życie. Wraz z zapowiedzią wystąpienia do premiera o objęcie gminy szczególnymi rozwiązaniami ustawowymi, wojewoda zadeklarował także podjęcie starań o przyznanie gminy pomocy finansowej na odbudowę infrastruktury drogowej.


Według danych z wtorku liczba zgłoszonych uszkodzeń na drogach gminnych i prywatnych wyniosła 127. Po oględzinach z użytkowania wyłączono cztery mosty, a w kilku innych przypadkach wprowadzono ograniczenia co do tonażu.


Źródło: Gm. Korzenna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować