Jest umowa na modernizację nawierzchni boiska ORLIK w Łącku

Najkorzystniejszą ofertę cenową w prowadzonym postępowaniu przetargowym złożyła Spółka INTERHALL z Katowic, z którą 14 marca zawarto umowę na wykonanie robót związanych z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego ORLIK w Łącku.

Jest umowa na modernizację nawierzchni boiska ORLIK w Łącku

Wartość umowy to kwota 639 956,70 zł i jest ona niższa niż kwota, jaką Zamawiający zabezpieczył w budżecie aż o 196 tys. zł.

Zadanie dofinansowane jest przez Ministerstwo Sportu w wysokości 70% wartości robót. Powstałe oszczędności planowane są do przeznaczenia na remont nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego na ORLIKU w Jazowsku, oczywiście jeżeli Ministerstwo wyrazi na to zgodę.

Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac ustalono na 15 czerwca br., jednak Wykonawca zadeklarował, że jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, wykona wymianę nawierzchni do końca kwietnia br.

Nowa nawierzchnia to trawa z włókien polietylenowych wysokiej jakości wykonana metodą tkaną, polskiego producenta DYWILAN i zostanie ułożona na macie amortyzującej shockpad 15 mm.

Źródło: Gm. Łącko

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować