Jestem stąd. Polska wielu narodów – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu zaprasza na wystawę

Jestem stąd. Polska wielu narodów – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu zaprasza na wystawę

Goście Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu mają okazję obejrzeć wystawę „Jestem stąd. Polska wielu narodów”, która będzie dostępna dla odwiedzających tylko do połowy lutego. 

 

Tematyka wystawy oscyluje wokół tematyki mniejszości narodowych w Polsce. Wystawa jest skierowana zarówno do dzieci i młodzieży szkolnej, jak również do osób dorosłych. Składa się ona z trzydziestu dwóch plansz, prezentujących określone postaci wywodzących się z mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę. 

 

Widz wystawy „Jestem stąd. Polska wielu narodów” może skonfrontować swoją wiedzę na temat mniejszości narodowych w Polsce, albowiem prezentuje ona panoramę mniejszości etnicznych, a ponadto ich historię. Wystawa skłania odbiorców do refleksji nad tożsamością kulturową, wielokulturowością oraz tolerancją względem społeczności o odmiennej tożsamości kulturowej. Wystawie towarzyszą prelekcje odnoszące się do problemu nietolerancji oraz uprzedzeń i stereotypów związanych z osobami innego pochodzenia. 

 

Forma wystawy służy edukacji, to jest pozwala na prowadzenie lekcji przez nauczyciela, przy jednoczesnym dużym zaangażowaniu ze strony młodzieży. Wystawa opiera się na edukacji rówieśniczej – uczniowie oprowadzają po wystawie innych i organizują towarzyszący jej program edukacyjny. W tym celu biblioteka udostępnia materiały edukacyjne dla nauczyciela i uczniów.

 

Wystawa została przygotowana przez Stowarzyszenie Centrum Polsko – Niemieckie w Krakowie oraz Pracownię Historii i Kultury Mniejszości Etnicznych i Narodowych Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Organizatorzy wystawy współpracowali w tym zakresie z Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu i Żydowskim Stowarzyszeniem Czulent oraz Centrum Żydowskim w Oświęcimiu. 

 

Wystawa jest dostępna dla odwiedzających w godzinach i dniach otwarcia bibliotego, tj. od 8.30 do 17.00, od poniedziałku do piątku. 

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować