Pogoda - Sądeckie.pl

23

Dzisiaj jest: 23. 10. 2021 Do końca roku: 69 dni
Jakość Powietrza:

Sądecka Biblioteka Publiczna świętuje 130-lecie istnienia

Sądecka Biblioteka Publiczna świętuje 130-lecie istnienia

W sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyły się obchody 130-lecia powstania Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego.

Podczas jubileuszowej uroczystości gratulacje w imieniu władz regionu – marszałka Witolda Kozłowskiego oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Jana Tadeusza Dudy wraz z Medalem Polonia Minor przekazała radna województwa Marta Mordarska. Reprezentantka wojewódzkiego samorządu odznaczyła także osoby zasłużone dla biblioteki Krzyżami Małopolski. W wydarzeniu uczestniczył również radny województwa Piotr Lachowicz.


Z okazji jubileuszu 130-lecia jako wyraz uznania za upowszechnianie kultury słowa pisanego i mówionego oraz podejmowane działania na rzecz rozwoju czytelnictwa w regionie wraz z życzeniami sukcesów i satysfakcji z pełnionej misji radna województwa Marta Mordarska przekazała dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego Medal Polonia Minor. Złożyła także gratulacje w imieniu władz regionu – marszałka Witolda Kozłowskiego oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Jana Tadeusza Dudy.


Osoby zasłużone dla sądeckiej biblioteki zostały wyróżnione Odznakami Honorowymi Województwa Małopolskiego. Srebrny Krzyż Małopolski otrzymały Marta Treit i Anna Włodyka-Mliczek, a złoty Anna Totoń (z powodu choroby odznaczenie odebrał dyrektor SBP Marek Rylewicz). Dekoracji dokonała w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego radna województwa Marta Mordarska.


Obchody 130-lecia Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego stanowiły doskonałą okazję do przypomnienia sylwetki patrona. Wykład „Józef Szujski a Sądecczyzna” wygłosił dr hab. Tomasz Kargol, a o początkach tej instytucji opowiadał sądecki historyk dr Łukasz Połomski. Jubileuszowym obchodom towarzyszy wystawa „Księgozbiór Józefa Szujskiego i inne skarby biblioteki” zlokalizowana w siedzibie głównej instytucji.


Osoby wyróżnione Odznakami Honorowymi Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski:

Anna Totoń - emerytowany meteorolog i bibliotekarz, pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu; długoletnia działaczka i przewodniczka Koła Grodzkiego i Koła Przewodników PTTK O. Beskid w Nowym Sączu oraz PTT; kronikarz życia społecznego, kulturalnego i turystycznego w regionie; miłośniczka regionalnej historii, prelegentka, organizatorka wystaw, autorka i współautorka publikacji i felietonów; działa czynnie w Stowarzyszeniach regionalnych, prowadząc w nich kroniki, dokumentujące życie społeczne, religijne i kulturalne; działacz Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; autorka artykułów o postaciach wpisanych w historię miasta i regionu oraz zacnych okolicznych rodów „Almanach Sądecki”, „Almanach Muszyny”, „Kroniki Muzealne Starego Sącza”, „Rocznik Sądecki” oraz tekstów do biuletynów o Ziemi Sądeckiej oraz Szlaku Architektury Drewnianej Sądecczyzny; odznaczona m.in.: Srebrną Tarczą Herbową Miasta Nowego Sącza, Medalem 700-lecia Miasta Nowego Sącza, Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką PTT z kosówką.


Marta Treit - wieloletni pracownik Sądeckiej Biblioteki Publicznej (od 1985 r.); Kierownik Działu Zbiorów Regionalnych i Zabytkowych.; specjalizuje się w gromadzeniu i opracowywaniu zbiorów regionalnych; autor i współautor wydanych drukiem katalogów; „Sandecjana”, Bibliografia województwa nowosądeckiego, „Bibliografia powiatu nowosądeckiego”, opracowań naukowych; współpracuje z „Rocznikiem Sądeckim”, rejestrując wszystkie wydane w Polsce sandecjana; przewodnik górski (posiada licencje Parków Narodowych: Pienińskiego, Bieszczadzkiego, Babiogórskiego, Gorczańskiego); członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział Beskid, przewodnik terenowy, pilot wycieczek.


Anna Włodyka-Mliczek - nauczycielka i bibliotekarka w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (1984 r.); w latach 1985-1992 pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Nawojowej; bibliotekarz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz Sądeckiej Biblioteki Publicznej – Kierownik Działu Promocji i Udostępniania Zbiorów; członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; zasłużona w promowaniu twórczości regionalnych pisarzy, poetów i twórców; podczas sprawowania opieki nad działem udostępniania zbiorów i bibliotecznej promocji, rozwinęła na dużą skalę promocję literatury regionu, inicjując spotkania autorskie i wieczorki poetyckie z pisarzami; organizuje wycieczki integracyjne dla bibliotekarzy z regionu; powadzi kroniki biblioteczne, dokumentujące życie kulturalne regionu.


Źródło: UMWM

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować