Jubileusz 25-lecia funkcjonowania Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej „Nowy Sącz”

Obchody jubileuszowe związane z 25-leciem funkcjonowania Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Nowy Sącz” odbyły się 4 sierpnia przy okazji wernisażu wystawy fotograficznej obrazującej działania grupy, która jest dostępna do 3 września w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu przy ulicy Długosza 3.

Jubileusz 25-lecia funkcjonowania Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej „Nowy Sącz”

Wernisaż, wystawa i spotkanie jubileuszowe odbyło się pod honorowym patronatem i przy wsparciu finansowym Pana Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego, Pana Marka Kwiatkowskiego Starosty Nowosądeckiego oraz Pana Ludomira Handzla Prezydenta Nowego Sącza.


W obchodach wzięli udział byli i obecni członkowie grupy, a także osoby, które przez lata wspierały działalność grupy. Podczas spotkania zostały wręczone odznaczenia oraz wyróżnienia dla członków grupy.


Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski zostali odznaczeni:

 • Pan Bogdan Gumulak
 • Pan Krzysztof Gruca
 • Pan Maciej Halota
 • Pan Janusz Basiaga
 • Pan Piotr Wysowski


Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski zostali odznaczeni:

 • Pan Mirosław Pulit
 • Pan Adam Piętka
 • Pan Jacek Migacz
 • Pan Grzegorz Smajdor
 • Pan Zygmunt Łatka


Pan Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, przy asyście radnych wojewódzkich, wręczył Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej Nagrodę Województwa Małopolskiego „Polonia Minor”.


Odznaką honorową Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej odznaczeni zostali:

 • Pan Andrzej Chronowski
 • Pan Robert Kłebczyk
 • Pan Tomasz Traciłowski
 • Pan Józef Zygmunt
 • Pan Krzysztof Skalniak
 • Pan Zbigniew Kałuziński
 • Pan Wiesław Klag
 • Pan Krzysztof Szymański


Małopolski Komendant Wojewódzki PSP wyróżnił nagrodami finansowymi pięciu członków Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Podczas obchodów jubileuszowych związanych z 25-leciem funkcjonowania Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Nowy Sącz”, zaproszeni goście gratulowali jubileuszu i dziękowali za prowadzone działania.


Na zakończenie spotkania wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie oraz delektowano się jubileuszowym tortem ufundowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz radną Martę Mordarską.


Źródło: PSPNS, fot. st. ogn. Przemysław Kaczor

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować