Pogoda Nowy Sącz

1

Dzisiaj jest: 01. 12. 2022 Dni od początku roku: 334 Dni do końca roku: 30
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Kamionka Wielka. Ruszają wyczekiwane inwestycje drogowe

Kamionka Wielka. Ruszają wyczekiwane inwestycje drogowe

W Gminie Kamionka Wielka ruszają wyczekiwane prace drogowe poprawiające stan nawierzchni kilkunastu dróg gminnych. W dniu 14 sierpnia br. został rozstrzygnięty stosowny przetarg i w najbliższym czasie drogi w Kamionce Wielkiej zamienią się w plac budowy.

 

Wyremontowane zostaną 22 drogi we wszystkich sołectwach, podczas których poprawione zostaną nawierzchnie asfaltowe oraz betonowe o łącznej długości ok 4 km.

 

Wyremontowane zostaną następujące drogi

  • o nawierzchni asfaltowej:

-     „Droga do Przekaźnika” w miejscowości Mystków

-     „Droga Dybówka” w miejscowości Mystków

-     „Droga Pagorek -Cieniawa” w miejscowości Mszalnica

-     „Droga Ogorzałkówka-Pagorek-Kachniarze” w miejscowości Mszalnica

-     „Droga Sędziówka w miejscowości Mszalnica

-     „Droga nad Kamionką” w miejscowości Jamnica

-     „Droga przez wieś” w miejscowości Jamnica

-     „Droga Węgrzynówka” w miejscowości Kamionka Wielka

-     „Droga Popielówka” w miejscowości Kamionka Wielka

-     „Droga Homontówka” w miejscowości Kamionka Wielka

-     „Droga Kosówka” w miejscowości Kamionka Wielka

-     „Droga Plebańskie” w miejscowości Kamionka Wielka

-     „Droga oznaczona jako dz. ewid. 3031” w miejscowości Kamionka Mała

-     „Droga D2” w miejscowości Kamionka Mała

-     „Droga oznaczona jako dz. ewid. 613” w miejscowości Bogusza

-     „Droga za rzeką” w miejscowości Bogusza

-     „Droga za rzeką” w miejscowości Mszalnica – Zagóra

  • o nawierzchni betonowej:

-   „Droga Janusówka” w miejscowości Królowa Górna

-   „Droga za rzeką” w miejscowości Królowa Górna

-   „Droga Zagórze ” w miejscowości Bogusza

-   „Droga Styrek Dolny” w miejscowości Mszalnica

-   „Droga Podlesie do Górków i Kiełbasów” w miejscowości Mszalnica

 

Realizacja przedmiotowych prac zostanie sfinansowana ze środków własnych gminy, funduszu sołeckiego ale również ze środków zewnętrznych pochodzących z budżetu województwa małopolskiego przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pół.  

 

Wójt Gminy Andrzej Stanek nie poprzestaje na realizacji ww. inwestycji drogowych. 13 sierpnia br. został ogłoszony przetarg na remont drogi gminnej Mystków – Jamnica w sołectwie Mystków, w ramach rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Prace mają zostać wykonane jeszcze w bieżącym roku.

 

W ramach FDS zostały złożone wnioski o dofinansowanie na rok 2021 generalnego remontu dwóch kluczowych dróg, które w ostatnim czasie dały się mocno we znaki mieszkańcom gminy a mianowicie: droga „Popardowa” w miejscowości Kamionka Mała oraz droga „Pod Kunów” w miejscowości Jamnica.

 

Po ogłoszeniu przez Wojewodę Małopolskiego naboru uzupełniającego na dofinansowanie w ramach FDS jeszcze na rok 2020, trwają pilne prace urzędników nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na remoncie drogi „Styrek” w miejscowości Mszalnica.

 

Kolejne inicjatywy związane z poprawą infrastruktury drogowej na terenie gminy to podjęte przez Wójta Andrzeja Stanka razem z Nadleśnictwem Nawojowa planowany remont drogi „Do Królewskich” w miejscowości Królowa Górna oraz współrealizowana ze Starostwem Powiatowym budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Kamionka Wielka.

 

Zgodnie z ustaleniami ze Starostą Powiatu Nowosądeckiego Markiem Kwiatkowskim w roku bieżącym wykonany zostanie kilometrowy odcinek chodnika w miejscowości Królowa Polska.

 

Źródło GKW, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować