Kolejna umowa na poprawę infrastruktury drogowej w powiecie limanowskim podpisana

26 marca miało miejsce ważne wydarzenie w Powiecie Limanowskim. W obecności Wicestarosty Agaty Zięba, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Marka Urbańskiego oraz Głównego Księgowego PZD, podpisano umowę z wykonawcą. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DUDA, reprezentowane przez Panią Grażynę Dudę z Łostówki, będzie odpowiedzialne za realizację zadania drogowego o nazwie: “Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 K Piekiełko – Tymbark”.

Kolejna umowa na poprawę infrastruktury drogowej w powiecie limanowskim podpisana

Szczegóły tego zadania to:

Etap I: Obejmuje odcinek od km 0+500,50 do km 1+110,25. To fragment drogi od zjazdu Szkoły Podstawowej do mostu w kierunku Tymbarku, po stronie lewej. Długość tego odcinka wynosi 609,75 metra.

Zakres prac w ramach tego etapu:

  • Wykonanie ścieżki rowerowo-pieszej.
  • Poszerzenie jezdni.
  • Nowa nawierzchnia jezdni na odcinku.
  • Modernizacja przejścia dla pieszych.
  • Oznakowanie drogowe.

Wartość tego zadania to 2.845.000,00 zł brutto. Partnerem w realizacji jest Gmina Tymbark, która wnosi 50% udziału w kosztach zadania. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, a dokładniej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, umożliwiło przeprowadzenie tego ważnego przedsięwzięcia.

To inwestycja, która przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej w regionie.

Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować