Kolejne samorządy dołączyły do projektu Małopolski Tele-Anioł

Kolejne samorządy dołączyły do projektu Małopolski Tele-Anioł

W dniu 9 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie mające na celu podpisanie listu intencyjnego o przystąpieniu do współpracy przy realizacji projektu pn. "Małopolski Tele-Anioł" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 

 

Strony listu intencyjnego wyraziły wolę wpsółpracy w ramach realizacji projektu w zakresie działań promujących program, ukierunkowanych na dotarcie z informacją o projekcie do mieszkańców danej gminy, które są niesamodzielne i potrzebują pomocy ze strony innych osób. 

 

Całkowita wartość projetu zostąła oszacowana na ponad 38 mln zł, z czego blisko 32,5 mln zł pochodzi ze środków unijnych wypłaconych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

 

"Małopolski Tele-Anioł" jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, mającego na celu poprawę jakości życia niesamodzielnych Małopolan przez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sądziedzkich w miejscu zamieszkania osób potrzebujących. Program zakłada również korzystanie z usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne, w tym związane np. z wezwaniem pomocy medycznej. 

 

Listy intencyjne zostały podpisane przez przedstawicieli 31 gmin i 6 powiatów województwa małopolskiego. Dołączą one do grona 94 gmin, które już w ubiegłym roku zadeklarowały współprace związaną z realizacją projektu.

 

Źródło i Fot. Gmina Łącko

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować