Kolejne środki na ochronę zabytków w Gminie Łososina Dolna

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga gmina Łososina Dolna otrzymała kolejne środki, tym razem 400 000,00 zł na realizację dwóch inwestycji:

Kolejne środki na ochronę zabytków w Gminie Łososina Dolna

1. Wykonanie prac badawczo-archeologicznych wraz z odtworzeniem obrysu na terenie po zabytkowym kościele i cmentarzu w Łososinie Dolnej – 300 000,00 zł.

2. Urządzenie części placu w otoczeniu Kościoła Parafialnego pw. Św. Mikołaja Biskupa w miejscowości Tabaszowa – 100 000,00 zł.


Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków są przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane.


W ramach pierwszej edycji tego programu gmina Łososina Dolna otrzymała niemalże 990 000,00 zł na prace przy trzech zabytkowych kościołach w Tęgoborzu, Tabaszowej i Łososinie Dolnej. Dzięki temu możliwe jest zachowanie i odnowienie tych cennych zabytków, które stanowią dziedzictwo kulturowe i historyczne naszej gminy.


Wójt gminy Andrzej Romanek podkreśla, że jest to wielka szansa dla rozwoju turystyki i edukacji na terenie gminy, a także dla podniesienia świadomości mieszkańców o wartości ich lokalnego dziedzictwa.


Źródło: Gm. Łososina Dolna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować