Pogoda - Sądeckie.pl

19

Dzisiaj jest: 19. 09. 2021 Do końca roku: 103 dni
Jakość Powietrza

Kolejne ważne inwestycje lokalne zostaną zrealizowane. Premier Mateusz Morawiecki przyznał środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Kolejne ważne inwestycje lokalne zostaną zrealizowane. Premier Mateusz Morawiecki przyznał środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W ramach kolejnego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do województwa małopolskiego trafi z budżetu państwa w sumie 957 607 770 zł. Głównym celem programu jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

 

O tym, ile środków trafi do województwa małopolskiego w ramach części konkursowej poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas rozstrzygnięcia konkursu. W subregionie sądeckim dzięki przyznanym środkom będzie możliwa realizacja kolejnych ważnych inwestycji:

 

Powiat Nowosądecki 

 • wykonanie modernizacji energetycznej Bursy Szkolnej w Starym Sączu - 592 061,90 zł
 • budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych - 714 000,00 zł
 • rozbudowa drogi powiatowej nr 1551K Limanowa – Chełmiec -  2 100 000,00 zł
 • budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach - 2 000 000,00 zł
 • przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mieście Grybów - 3 000 000,00 zł
 • budowa Gminnego Ośrodka Kultury z Biblioteką Publiczną w Grybowie - 2 817 616,35 zł
 • zaprojektowanie i wybudowanie budynku szkoły i przedszkola, wraz z salą gimnastyczną i zapleczem szatniowym w m. Bogusza w Kamionce - 5 525 000,00 zł 
 • doprowadzenie do przekształcenia historycznego centrum Krynicy - 5 000 000,00 zł
 • stworzenie trwałego i nowoczesnego Budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku - 2 500 000,00 zł
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze - 1 000 000,00 zł
 • rozbudowa szkoły podstawowej na Centrum Kultury w Nawojowej - 1 500 000,00 zł
 • budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała - 2 523 015,50 zł
 • budowa Gminnego Przedszkola w Rytrze - 1 500 000,00 zł
 • przebudowa budynku gminnego w Przysietnicy - 1 300 000,00 zł
 • budowa przedszkola w Moszczenicy - 1 400 000,00 zł
 • rewitalizacja zabytkowego budynku mykwy w Starym Sączu na potrzeby żłobka - 1 500 000,00 zł

Miasto Nowy Sącz

 • remont pałacu młodzieży - 1 402 237,50 zł

Powiat Gorlicki

 • rewitalizacja centrum Bobowej - 4 000 000,00 zł
 • poprawa efektywności energetycznej budynku w Łużnej - 178 171,00 zł
 • budowa kanalizacji w Łużnej - 4 000 000,00 zł
 • budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ropy - 1 000 000,00 zł

Powiat Limanowski

 • termomodernizacja szpitala powiatowego w Limanowej – 6 000 000,00 zł
 • rozbudowa kanalizacji w Mszanie Dolnej – 300 000,00 zł
 • budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobra – 2 500 000,00 zł
 • rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej Gmina Laskowa – 3 000 000,00 zł
 • budowa sieci kanalizacji Sowliny i Łososina Górna – 5 000 000,00 zł
 • budowa zbiornika na wodę pitną Łukowica – 482 974,30 zł
 • budowa wodociągu Młyńczyska – 1 000 000,00 zł
 • budowa wodociągu Przyszowa – 1 500 000,00 zł
 • termomodernizacja budynków szkolnych w Słopnicach – 2 000 000,00 zł
 • budowa kanalizacji w Słopnicach – 1 200 000,00 zł
 • budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 700 000,00 zł

 

Przypomnijmy. Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie.

 

W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.

 

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.

 

Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in.  budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół.

 

Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

 

Źródło: MUW

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować