Kolejny z rządowych projektów Polskiego Ładu przyjęty przez Sejm

Kolejny z rządowyMieszkanie bez wkładu własnego to jedna z kluczowych regulacji Polskiego Ładu, nad którymi pracowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Kolejny z rządowych projektów Polskiego Ładu przyjęty przez Sejm

Łatwiejszy dostęp do mieszkań i bezpieczna sytuacja mieszkaniowa jest podstawą bytową dla rodzin. Dlatego zwiększenie dostępu do własności mieszkania poprzez wzmocnienie zdolności kredytowej jest nieodzowne dla naszego rozwoju społeczno-gospodarczego.


Brak mieszkania to jedna z najczęściej wskazywanych przez Polaków przeszkód w podjęciu decyzji o założeniu czy też powiększeniu rodziny. Problemem jest m. in. konieczność zgromadzenia często niemałych środków na wkład własny. Rozwiązanie przynosi projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym jako jeden z instrumentów określonych w programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”, realizowany w ramach Polskiego Ładu przyjętego przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego – mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Piotr Uściński.


Dla tych, którzy dzięki rosnącym zarobkom osiągnęli już zdolność kredytową, a zakupu nie chcą lub nie mogą odwlekać przez kolejne lata, proponujemy skorzystanie z gwarancji BGK udzielanej na część zaciąganego kredytu – podkreślał wiceminister Uściński.


Na czym będzie polegało wsparcie?

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie udzielał gwarancji do 20% kwoty kredytu, nie więcej niż 100 tys. zł, przez okres co najmniej 15 lat. Po urodzeniu się drugiego albo kolejnego dziecka w rodzinie, BGK spłaci część tego kredytu.
  • Gwarantowanym kredytem mieszkaniowym będzie mieszkaniowy kredyt hipoteczny spełniający warunki określone w ustawie i udzielany przez banki przystępujące do programu na podstawie umowy zawartej z BGK.
  • Państwo, za pośrednictwem BGK, będzie gwarantować do 20% kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł.
  • BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, w związku z urodzeniem się dziecka. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie: 20 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko; 60 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko.
  • Kredyt jest udzielany na minimum 15 lat.
  • Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie mógł być udzielony w walucie polskiej. Dzięki temu nie wystąpią ryzyka kursowe.
  • Projekt zawiera ponadto mechanizmy ograniczające ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań: Będzie to wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania. Drugim z możliwych do zastosowania mechanizmów będzie upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalające obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe.

Etap legislacyjny

8 września Rada Ministrów przyjęła rządowy projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego, który został następnie pozytywnie zaopiniowany przez połączone sejmowe komisje Finansów Publicznych i Infrastruktury, a następnie uchwalony 1 października przez Sejm. Ustawa trafi teraz do Senatu.


Nowe przepisy wejdą po upływie pół roku od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Źródło: MRiT

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować