Komunikat w sprawie wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 w mieście

Komunikat w sprawie wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 w mieście

W związku z przekroczeniem stężeń PM10 w Nowym Sączu, władze miasta apelują do mieszkańców o wyłączenie z użytkowania wszystkich instalacji grzewczych na paliwa stałe (kominki), jeśli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania domu. 

 

ODDYCHAMY TYM CZYM PALIMY W PIECACH.

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować