Konsultacje w sprawie "Sądeczanki" potrwają do 19 czerwca

Konsultacje w sprawie "Sądeczanki" potrwają do 19 czerwca

Mieszkańcy Nowego Sącza i okolic zebrali się w Sali Reprezentacyjnej Ratusza w Nowym Sączu, gdzie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące przebiegu korytarzy drogi DK 75, tzw. „Sądeczanki”. W spotkaniu uczestniczyli Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz wiceprezydent Artur Bochenek. 

 

Celem spotkania było przedstawienie projektu przez reprezentanta wykonawcy inwestycji – Jacobs Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Tomasz Bernady wyjaśnił mieszkańcom, jak czytać mapy i rysunki, na których został przedstawiony przebieg korytarzy.

 

Uczestnicy spotkania otrzymali mapy z przebiegiem trasy, a także formularze uwag i wniosków składanych odnośnie do korytarzy A, B, C i F opracowanych w ramach Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla zadania pn.: „Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. II”. 

 

Etap I Studium Korytarzowe został zakończony w grudniu 2018 r. Przygotowano 26 wariantów korytarzy, z których wybrano 5 korytarzy, a następnie oznaczono je literami A, B, C, D i F. Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego byli przeciwni przebiegowi trasy po ich terenie, co wymagało przygotowania aż 26 propozycji korytarzy. Niemniej gminy, m.in. Gnojnik, Nowy Wiśnicz, Laskowa i Czchów wniosły zastrzeżenia. 

 

Aktualnie inwestycja weszła w etap II, podczas którego zostało przygotowane Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla piątego korytarzy. Zostanie przeprowadzona analiza wielokryterialna, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, technicznych, społecznych i ekonomicznych. 

 

Ostatecznie zostanie wybrany wariant rekomendowany oraz dwa lub trzy warianty alternatywne. Spotkania informacyjne w gminach będą prowadzone przez GDDKiA i wykonawcę aż do 19 czerwca. 

 

Źródło i Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować