Pogoda Nowy Sącz

12

Dzisiaj jest: 12. 08. 2022 Dni od początku roku: 223 Dni do końca roku: 141
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - już 2 mln naniesionych zagrożeń

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa  - już 2 mln naniesionych zagrożeń

29 sierpnia 2021 r. zostało naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dwumilionowe zagrożenie. Każdego dnia nanoszonych jest ponad tysiąc zagrożeń. Najczęściej wskazywanymi kategoriami zagrożeń są: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

5 lat temu, pod koniec sierpnia 2016 r., kończył się sukcesem etap pilotażu aplikacji w trzech wybranych garnizonach Policji. W efekcie tych działań została podjęta decyzja o sukcesywnym jej wdrożeniu na terenie całego kraju. Proces ten zakończył się 5 października 2016 r. Od tamtej pory współtworzone ze społeczeństwem narzędzie cieszy się nieustającą popularnością.


Każdego dnia nanoszonych jest ponad 1 tys. zagrożeń, których występowanie w środowiskach lokalnych ma negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa ludzi. Najczęściej wskazywanymi kategoriami zagrożeń są: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.


Zgłoszenia w tych kategoriach stanowią 70% wszystkich naniesionych na Mapę zagrożeń. Bardzo często również sygnalizowane są nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym w postaci niewłaściwej infrastruktury drogowej czy złej organizacji ruchu drogowego co w efekcie wymiernie wpływa na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.


Należy podkreślić, że z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa korzystają nie tylko internauci czy Policja, ale również różnego rodzaju służby i instytucje, których zadaniem jest dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Nasi partnerzy nie tylko zapoznają się z naniesionymi zagrożeniami, ale również biorą czynny udział w procesie weryfikacji i eliminacji zagrożeń.


W wielu przypadkach czynią to samodzielnie. Spośród potwierdzonych zagrożeń Policja przekazała zgodnie z właściwością odpowiednim podmiotom ponad 20 tys. różnego rodzaju zgłoszeń. Sytuacje te są sukcesywnie eliminowane, co znajduję odzwierciedlenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.


Łatwy i powszechny dostęp do aplikacji umożliwia każdemu zaangażowanie się w działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Przekazywane Policji informacje o zagrożeniach są kluczowym źródłem informacji o sytuacjach wymagających reakcji służb porządkowych. Z punktu widzenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest to warunek sine qua non jej funkcjonowania, bowiem aplikacja bazuje na współpracy Policji ze społeczeństwem.


Policjanci zachęcają do dalszego korzystania z aplikacji. Pamiętać jednak należy, że każde naniesione zagrożenie jest traktowane z taką samą należytą powagą i zaangażowaniem Policji czy innych służb i instytucji zaangażowanych w proces weryfikacji i eliminacji potwierdzonych zagrożeń.


Zaznaczyć należy, iż dostępne obecnie na Mapie kategorie nie wyczerpują wszystkich potencjalnie mogących wystąpić zagrożeń. Na bieżąco analizowane są potrzeby wprowadzenia zmian w tym katalogu. Jednakże biorąc pod uwagę przyjęty sposób weryfikacji i eliminacji zgłoszeń pamiętać należy, iż w sytuacjach nie ujętych w katalogu lub wymagających pilnej interwencji Policji należy korzystać z innych kanałów komunikowania się z Policją, w tym z wykorzystaniem telefonów alarmowych.


Źródło: policja.pl

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować