Leśnicy i samorządowcy podpisali porozumienia w sprawie nadzoru nad lasami

Dzisiaj odbyło się spotkanie przedstawicieli Nadleśnictw Stary Sącz, Piwniczna, Nawojowa i Gorlice ze starostą nowosądeckim Markiem Kwiatkowskim i wicestarostą Antonim Koszykiem. Celem spotkania było podpisanie porozumień dotyczących współpracy w zakresie nadzoru nad lasami prywatnymi na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Leśnicy i samorządowcy podpisali porozumienia w sprawie nadzoru nad lasami

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski podkreślił, że Powiat od dawna współpracuje z Nadleśnictwami w realizacji różnych zadań, takich jak budowa dróg leśnych czy nasadzenia drzew.


 To są działania na rzecz poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców – powiedział.


W Powiecie Nowosądeckim znajduje się ponad 65 tysięcy hektarów lasów, z czego 28,3 tysiąca hektarów to lasy prywatne. Właściciele tych lasów mogą liczyć na fachową pomoc leśników w zakresie gospodarowania nimi, ale muszą też przestrzegać obowiązków wynikających z ustawy o lasach. Nadleśnictwa sprawują nad nimi nadzór i kontrolują, czy są one prawidłowo użytkowane i ochronione.


Porozumienia podpisali: Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz – Rafał Tokarz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Piwniczna - Stanisław Michalik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa - Wojciech Kurzeja i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice - Józef Legutko. W spotkaniu brał także udział Stanisław Ryba, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować