Limanowa: Rozpoczęły się prace nad stabilizacją osuwiska przy ul. Paderewskiego

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Spółka z o.o. ze Skoczowa rozpoczęło prace nad stabilizacją osuwiska wraz z odbudową drogi – ul. Paderewskiego w Limanowej. Miejsce, gdzie prowadzone są prace, wizytował w piątek 14 lipca Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Z-ca Burmistrza Wacław Zoń, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Limanowa Stanisław Orzechowski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Stanisław Gorczowski.

Limanowa: Rozpoczęły się prace nad stabilizacją osuwiska przy ul. Paderewskiego

Prace na miejscu, gdzie powstało osuwisko, prowadzone są przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Podstawą stabilizacji osuwiska jest palowanie na całej jego długości przez pale dużych średnic (1200 mm). Na zamontowanych palach zostanie zabudowany oczep żelbetowy, który będzie podstawą oparcia odbudowywanego odcinka drogi. W dalszej części robót wykonana zostanie odbudowa ulicy Paderewskiego.


Wykonanie stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” zrealizuje za kwotę 3 mln 424 933,61 zł. Zadanie w 80% kosztów kwalifikowalnych pokryte zostanie za środki pozyskane przez Miasto Limanowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków osuwiskowych w 2023 roku. Zakończenie prac nad stabilizacją osuwiska wraz z odbudową ul. Paderewskiego planowane jest na koniec listopada.


Po uaktywnieniu się osuwiska na ul. Paderewskiego, które miało miejsce w połowie maja 2021 r., zamknięty został odcinek tej drogi na długości kilkudziesięciu metrów. Na miejscu wykonywane były prace doraźne, które jednak nie przyniosły oczekiwanych efektów. Zamakanie korpusu drogi od rozlewiska położonego w dole drogi powodowało dalsze osuwanie się skarpy drogi i powiększenie zapadliska.


Wówczas samorząd miasta wystąpił za pośrednictwem powiatowego geologa do Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie o aktualizację Karty Osuwiskowej uaktywnionego osuwiska. Karta osuwiskowa została uaktualniona, a zadanie związane ze stabilizacją osuwiska oraz odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego zostało rekomendowane do realizacji w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałania tym zdarzeniom.


Pozwoliło to miastu wystąpić do Wojewody Małopolskiego o wsparcie finansowe dla opracowania dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej. Po otrzymaniu środków przystąpiono do kolejnego etapu – przyznania środków na wykonanie dokumentacji budowlanej. Po otrzymaniu tych środków opracowana została dokumentacja projektowo-budowlana, a następnie w drodze przetargu wyłoniony został Wykonawca zadania, który przed kilkoma dniami rozpoczął prace na miejscu powstania osuwiska.


Źródło: Miasto Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować