Małe zainteresowanie odśnieżaniem dróg w gminie Korzenna

W tym roku zimowe utrzymanie większości dróg gminnych będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna.

Małe zainteresowanie odśnieżaniem dróg w gminie Korzenna

Planowane było zlecenie tej usługi prywatnym firmom na większym obszarze, ale nie udało się znaleźć chętnych. W związku z tym PUK będzie odpowiedzialny za odśnieżanie dróg na około dwóch trzecich powierzchni gminy, w tym na takich rejonach jak: Mogilno, Posadowa Mogilska, Koniuszowa, Korzenna, Łyczana Miłkowa, Janczowa, Siedlce, Słowikowa, Trzycierz, Łęka i część Wojnarowej.


Na pozostałych rejonach tj. Wojnarową (część sołectwa), Niecew, Lipnicę Wielką, Bukowiec i Jasienną zimowe utrzymanie dróg będzie wykonywane przez firmy prywatne, ale po wyższych cenach niż w poprzednim sezonie. W przetargu założono podwyżkę cen usług o poziom inflacji, ale przedsiębiorcy zaproponowali stawki znacznie wyższe. W ubiegłym roku gmina płaciła 180 zł dziennie za kilometr drogi. W tym roku ostatecznie ustalono stawkę w wysokości 200 zł za kilometr dziennie. Przy 213 km dróg do utrzymania oznacza to, że dzienne koszty odśnieżania mogą wynieść prawie 43 tys. zł! Dokładna kwota, jaką gmina będzie musiała zapłacić za zimowe utrzymanie dróg, będzie znana po zakończeniu sezonu. Mając jednak na uwadze ceny usług obowiązujące w tym roku, trzeba się liczyć z wydatkami na bardzo wysokim poziomie.


Pamiętać przy tym należy, że za przyjętą stawkę firma zajmująca się odśnieżaniem zobowiązana jest zapewnić przejezdność drogi. Oznacza to, że na drodze asfaltowej lub betonowej nie powinna zalegać warstwa śniegu grubsza niż 5 cm, a na drogach nieutwardzonych pokrywa śniegu nie powinna przekraczać 10 cm. Opisany stan powinien być zapewniony na godz. 7:00 i na 15:00. Warunek ten jednak nie obowiązuje w sytuacji ciągłych opadów. Nie należy przy tym oczekiwać, że drogi w całości będą posypane materiałem likwidującym śliskość. Wymóg ten dotyczy szczególnie newralgicznych miejsc takich jak skrzyżowania, ostre podjazdy, okolice rzek.


Źródło: Gm. Korzenna, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować