Małopolska: Prawie 5,8 mln zł na inicjatywy wspierające seniorów

W ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2024, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 60 mln zł na inicjatywy wspierające seniorów. Dofinansowanie otrzyma 758 projektów z całej Polski, w tym wszystkie, które rekomendował wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Do Małopolski trafi prawie 5,8 mln zł dla 80 projektów.

Małopolska: Prawie 5,8 mln zł na inicjatywy wspierające seniorów

Wyniki naboru wojewoda Krzysztof Jan Klęczar przedstawił dziś w Urzędzie Miasta Andrychów podczas spotkania z seniorami. Gospodarzem wydarzenia był burmistrz Tomasz Żak.

Prawie 5,8 mln zł dla Małopolski

Chcemy, aby miejsca takie jak Domy Seniora czy Kluby Seniora były prawdziwymi oazami dla osób starszych, przystaniami, które umożliwią im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. Chodzi zarówno o aktywność ruchową, programy edukacyjne, rekreacyjne czy opiekuńcze. Celem programu jest też zachęcanie seniorów do podejmowania inicjatyw samopomocowych oraz aktywności, które wspierają środowisko lokalne – mówi I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Małopolska w ramach programu „Senior+” otrzymała na rok 2024 znaczące dofinansowanie wynoszące prawie 5,8 mln zł. Środki umożliwią rozwój i utrzymanie istniejących oraz tworzenie nowych placówek wspierających aktywność seniorów oraz zapewniających niezbędną opiekę.

W ramach modułu I, przeznaczonego na tworzeniu nowych placówek, 8 małopolskich samorządów otrzymało dotacje o łącznej wartości ponad 1,7 mln zł. W tym obszarze przyznano dofinansowanie na utworzenie:

  • 2 Dziennych Domów „Senior+” w gminach Ciężkowice i Raciechowice. Obydwie inwestycje otrzymały pełną rekomendowaną kwotę dotacji, wynoszącą po 400 tys. zł na każdy ośrodek;
    6 Klubów „Senior+” w gminach: Biecz, Andrychów, Żabno, Grybów, Moszczenica i Szczurowa. Łączna kwota przyznanej dotacji wyniosła prawie 936 tys. zł.

W ramach modułu II, obejmującego dofinansowanie funkcjonowania istniejących placówek, przyznano kwotę ponad 4 mln zł dla 72 ośrodków „Senior+”.

Równe szanse

Dofinansowanie z programu „Senior+” w Małopolsce jest istotnym środkiem pomocy w dbaniu o dobro seniorów w naszym regionie. Wspierając tworzenie nowych domów i klubów seniora oraz zapewniając stabilne funkcjonowanie istniejących placówek, budujemy silne społeczeństwo równych szans – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
Te inwestycje będą miały istotny wpływ na rozwój infrastruktury sprzyjającej aktywnemu uczestnictwu seniorów w życiu społecznym oraz zapewnieniu im niezbędnej pomocy i opieki – podsumowuje I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 Edycja 2024 tutaj.

W ramach programu „Senior+” – edycja 2023 dla województwa małopolskiego przyznano dofinansowanie wynoszące ponad 4,8 mln zł (w tym na utworzenie nowych ośrodków wsparcia w ramach modułu I – ok. 1,3 mln zł).

Źródło: MUW

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować