Pogoda Nowy Sącz

12

Dzisiaj jest: 12. 08. 2022 Dni od początku roku: 223 Dni do końca roku: 141
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Marszałek Witold Kozłowski spotkał się z włodarzami Sądecczyzny

Marszałek Witold Kozłowski spotkał się z włodarzami Sądecczyzny

W poniedziałek, 11 października marszałek Witold Kozłowski spotkał się z wójtami i burmistrzami powiatu nowosądeckiego oraz z prezydentem Nowego Sącza. Głównym tematem spotkania, które odbyło się w Miasteczku Galicyjskim, było omówienie projektu przyszłorocznego budżetu województwa małopolskiego.

Jak zapowiedział marszałek Witold Kozłowski zarząd województwa opracowuje właśnie projekt budżetu na 2022 rok. Projekty takie są również opracowywane w poszczególnych gminach. Dlatego istotnym jest, by na bieżąco, podczas cyklicznych spotkań omawiać najważniejsze zadania zaplanowane do realizacji w nadchodzącym roku.


Serdecznie dziękuję wójtom i burmistrzom z powiatu nowosądeckiego za to dzisiejsze, owocne spotkanie. Wspólnie omówiliśmy bieżące sprawy, skupiając się przede wszystkim na planowanych wydatkach, które zostaną uwzględnione w przyszłorocznym budżecie. Podczas dyskusji omówiliśmy też zagadnienia dotyczące organizowanych przez zarząd województwa konkursów. Tylko w tym roku zarząd zorganizował ponad 30 konkursów, a na ich realizację przekazaliśmy ok. 58 mln zł – mówił marszałek Witold Kozłowski.


Skarbnik województwa Marta Tylek przedstawiła wstępny projekt plan budżetu województwa na 2022 rok. Na dzień dzisiejszy przewiduje się dochody w wysokości 1 911,2 mln zł, natomiast wydatki w wysokości 1 952,5 mln zł. Omówiono także wybrane zadania inwestycyjne planowane do realizacji 2022 roku, konkursy grantowe, a także przedstawiono zakres pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego.


Wójtowie i burmistrzowie przedstawili również najistotniejsze sprawy i problemy, z którymi się aktualnie mierzą. Marszałek Witold Kozłowski ustosunkował się do wszystkich spraw, obiecał swoje wsparcie i pomoc w ich rozwiązaniu.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować